กลับไปยังหน้าแรก
ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
Group tour Detail

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

 

MIDNIGHT SUN - FJORD 12 DAYS (EUR_30S)
โคเปนเฮเก้น - โรเซนบอร์ก - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสำราญเดินสมุทร DFDS - ออสโล - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - บินสู่เบอร์เก้น เมืองมรดกโลก - โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด - เกโล่ - ออสโล - ชอปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - บินสู่อัลต้า - แฮมเมอร์เฟสต์ - ฮอนนิ่งสแวด - นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - ฮอนนิ่งสแวก - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลก้า (ฟินแลนด์) - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินสู่เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือสำราญเดินสมุทร Silja Line - กรุงสต็อกโฮลม์ - พิพิธภัณฑ์วอซ่า - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15 - 26 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
NORWAY COUNTRY ROAD 10 DAYS (EUR_31)
ออสโล - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์
(ภูมิภาคฟยอร์ด) - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริกสดาล - ฟลอม - เบอร์เก้น - ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - ออสโล - บินสู่เมืองอัลต้าอัลต้า - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป - ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน - ฮอนนิ่งสแวก - King Crab Safari - แฮมเมอรเฟส - อัลต้า - บินกลับสู่ออสโล - อุทยานฟร็อกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
เดนมาร์ก - นอร์เวย์ (ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด) - สวีเดน - ฟินแลนด์ - ล่องเรือสำราญ - พระอาทิตย์เที่ยงคืน 13 วัน (EUR_32)
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - วังอมาเลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก - เรือสำราญ Scandinavian Seaway - ออสโล (นอร์เวย์) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด) - ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริก สเดล - รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น - เบอร์เก้น - บินสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - สวนวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - ออสโล - บินสู่อัลต้า - นอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - นอร์ธเคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลก้า (ฟินแลนด์) - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินสู่เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ - กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) - แกมล่าสแตน - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวอซ่า 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 05 - 17 ก.ค. // 15 - 27 ก.ค. // 26 ก.ค. - 07 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
พระอาทิตย์เที่ยงคืน & แอตแลนติกโร้ด 12 วัน
สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก
(เส้นทางอันซีน...พร้อมตกปูยักษ์...King Crab และ ล่องเรือฟยอร์ดไลน์) 

สตอกโฮล์ม (สวีเดน),  ศาลาว่าการเมือง, ล่องเรือซิลจาไลน์ (ห้อง Sea View), เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์), อิวาโล, ลักเซล, ออนนิงสแวก (กิจกรรมจับปูยักษ์ พร้อมลิ้มลองเมนูปูยักษ์), ไอซ์บาร์, นอร์ทเคป (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน), อัลต้า, ทรุมเซอ, ทรอนด์เฮม, แอตแลนติกโร้ด, ล่องเรือไกเรงม, เกอร์ฟยอร์ด, นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-ไมดัล, เบอร์เก้น, ล่องเรือ Fjordline ชมฟยอร์ดเบอร์เก้น – สตาแวงเกอร์ (ห้อง Sea View), โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก), ช้อปปิ้งจุใจ Stroget
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาพิเศษ 179,900 บาท : วันที่ 20 มิ.ย. – 1 ก.ค. / 25 ก.ค.- 5 ส.ค. / 1-12 ส.ค. 2562
(รวมวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ… พร้อมเที่ยวบินภายใน)

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved