กลับไปยังหน้าแรก
เทศกาลชมดอกทิวลิป
Group tour Detail

 เทศกาลชมดอกทิวลิป

Benelux - Germany 8 Days 5 Nights (E06_1)
แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก) – ชมเมืองลักเซมเบิร์ก – บรัสเซล (เบลเยี่ยม) – จตุรัสกรองด์ ปลาซ – อะตอมเมี่ยม – บรูจ – เกนต์ – รอตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – กรุงเฮก – ลิซเซ่ – เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านซานส์สคันส์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร – จตุรัสดัมสแควร์ – โคโลญจน์ (เยอรมนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ – ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสเรอเมอร์ – อิสระช้อปปิ้ง 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 17 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   

BIG PRO 3   Wonder of the North (Tulip)
“Belgium - Netherland - France 8 Days”

บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์แลนด์) - ภูมิภาคซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - เมืองกีธูร์น - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ - บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - นครปารีส (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 22-29 มี.ค. // 12-19 เม.ย. // 3-10 พ.ค. // 4-11 พ.ค. // 11-18 พ.ค. // 17-24 พ.ค. 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   
Germany- Netherland - Belgium and France 8 Days (Tulip) (SIRI21)
แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง (Red Light District) - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - สวนเคอเคนฮอฟ - บรูกจ์ - บรัสเซลล์ - แวร์ซายน์ - ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง Galleries Lafayette
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 13 เม.ย. 62, 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 62, 18 – 25 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TULIP FESTIVAL : BEST OF NORTH 9 DAYS (EUR_43B)
แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ - เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6-14 เม.ย. // 26 เม.ย.-4 พ.ค. // 11-19 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TULIP FESTIVAL (EUR_43D)
เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรดไลท์ - อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้ง - โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟ TGV - ดิจอง - อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 – 19 เม.ย // 26 เม.ย. – 4 พ.ค. // 10 – 18 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   

เทศกาลดอกไม้ เคอร์เคนฮอฟ 9 วัน
ฝรั่งเศส - เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี
ปารีส – แวร์ซายส์ – อามีแย็งส์ –  ลีลล์ – เกนท์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์ – รอตเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ดุซเซลดอร์ฟ – โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิรต์
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น 81,900 บาท : วันที่ 11-19 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
(ชมเทศกาลดอกทิวลิป และหมู่บ้านกีร์ทูน เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์)

เซนต์กอร์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – บ๊อบพาร์ด – เมืองโคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – หมู่บ้านกีร์ทูน (หมู่บ้านไร้ถนน) – ล่องเรือชมเมืองแสนน่ารัก – กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – จตุรัสดัมสแควร์ – เมืองลิซเซ่ – ทุ่งดอกทิวลิป – สวนเคอเคนฮอฟ หมู่บ้านกังหันลมโบราณ – รองเท้าไม้ก๊อก – กรุงอัมสเตอร์ดัม – กรุงบรัสเซลล์ – พระราชวังหลวง – จตุรัสกรองปลาส(มรดกโลก) – ชมหนูน้อยแมนเนเกนพิส – กรุงปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถ่ายรูปกับหอไอเฟล – ถนนฌ็องซาลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – อิสระช้อปปิ้งย่านโรงละครโอเปร่า – ห้างแพรงค์ตอง – ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 19 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved