กลับไปยังหน้าแรก
กรีนแลนด์ ... ดินแดนสุดขอบโลก ไม่ไปไม่ได้แล้ว
Group tour Detail

รายการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ (Greenland)

#เที่ยวกรีนแลนด์ #ทัวร์กรีนแลนด์ #TourGreenland #GreenlandTour

 

 

กรีนแลนด์ เป็นดินแดนทางเหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณที่แอตแลนติกพบกับมหาสมุทรอาร์ติค และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 2,175,900 ตารางกิโลเมตร มีฐานะเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ชายฝั่งจะมีอุณหภูมิต่ำอยู่ตลอดเวลา และด้วยสภาพที่ตั้งจึงทำให้ภูมิอากาศของกรีนแลนด์เป็นภูมิอากาศหนาวเย็นแบบอาร์คติก
แผ่นน้ำแข็งมีอาณาเขตกว้างปกคุลุมถึง 1,833,900 ตารางกิโลเมตร เท่ากับพื้นที่ทั้งหมด 85 เปอร์เซ็นของพื้นที่ทั้งหมดของกรีนแลนด์ ทางตอนกลางของเกาะ มีแผ่นน้ำแข็งที่มีความหนามากกว่า 3 กิโลเมตรและ ถือได้ว่าเป็น 10 เปอร์เซ็นของพื้นที่ทั้งหมด

 

 

 

 

GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (EUR_35)
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER - ICE CAP POINT 660 - คังเกอร์ลุสซวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail” - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk - อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์) - อิลลูลิทแซท - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง - ล่องฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 - 18 เมษายน 2562

ราคา 270,000 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม

     
 

GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (EUR_35)
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER - ICE CAP POINT 660 - คังเกอร์ลุสซวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail” - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk - อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์) - อิลลูลิทแซท - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง - ล่องฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 27 เม.ย.-8 พ.ค. // 21 ก.ค.-1 ส.ค. 2562

ราคา 265,000 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved