กลับไปยังหน้าแรก
รายการยุโรปตะวันตก
Group tour Detail

รายการท่องเที่ยวยุโรปตะวันตก

 

 

   

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน (EUR_02)
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 11 วัน (EUR_04)
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์  - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี 11 วัน (EUR_04A)
มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรีลาฟาแยต - มองต์มาตร์ - หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - เบิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13-23 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (EUR_07)
มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า-เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

AMAZING ITALY 11 DAYS (EUR_07A)
มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - คาเซอต้า - พระราชวังคาเซอต้า - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม - เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS (EUR_07B)
มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์ - ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา - โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

BAVARIA - TIROL 9 DAYS (EUR_09)
แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน 
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

Best of Germany 10 Days (EUR_11)
มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - เดรสเดน - เบอร์ลิน - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม - เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์
กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

GRANDE ESPANA (สเปน - โปรตุเกส) 10 วัน (EUR_18)
เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles - แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กอร์โดบ้าา - เมซกิต้า - กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา- เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบำฟลามิงโก้ - เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - แหลมโรก้า - ซินทร้า - บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิ้งถนนกราเซีย - ซิตี้ออฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกัมป์นู
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

GRAND IBERIA 11 DAYS (EUR_21A)
มิลาน (อิตาลี) - เจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์- บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก - บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เมืองโตเลโด้ - แมดริด - เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระช้อปปิ้ง 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ // 8-18 มีนาคม // 22 มีนาคม – 1 เมษายน // 12-22 เมษายน // 26 เมษายน – 6 พฤษภาคม // 17-27 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   
FRANCE PROVANCE 10 DAYS (EUR_36C)
ปารีส - ปราสาทโว เลอ วีกงต์ - ปารีสอิสระช้อปปิ้ง - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง - ท่อส่งน้ำปงต์ ดู การ์ - อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ด - โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ - หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ - อาวีญง - รัฐโมนาโก - มองติกาโล - นีซ - แซงต์ปอล เดอ วองซ์ - กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - คาสเทลแลน - เวอร์ดง - ช่องแคบเวอร์ดง - หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี - วาเลนซอล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เกรโนเบิล - อานซี - เบิร์น
กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS (EUR_38A)
เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย (โครเอเชีย) - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - ขึ้นกำแพงเมืองเก่า - เคเบิ้ลคาร์ - เคฟทัท  - บินสู่เวียนนา - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 20 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TULIP FESTIVAL : BEST OF NORTH 9 DAYS (EUR_43B)
แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ - เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6-14 เม.ย. // 26 เม.ย.-4 พ.ค. // 11-19 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Explore Spain-Portugal 9 Days (SIRI04)
ลิสบอน - ซินทรา - พระราชวังเปนา - บาดาโฆซ - โตเลโด้ - มาดริด - พระราชวังหลวง - จัตุรัสเอสปันญ่า - ปลาซา มายอร์ - มาดริด - เกวนก้า - บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - สนามฟตุบอล เอล กัมป์โนว - ชมเมืองบาร์เซโลน่า 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9-17 ก.พ.62, 16-24 มี.ค.62, 13-21 เม.ย.62, 27เม.ย.-5พ.ค.62, 18-26 พ.ค.62, 15-23 มิ.ย.62, 13-21 ก.ค.62, 27ก.ค.-4 ส.ค.62, 10-18 ส.ค.62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
Grand Italy10 Days (SIRI07)
โรม – นาโปลี – ปอมเปอี – ซอเรนโต้ – โปซิตาโน – อามาลฟี – ซอเรนโต้ – เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร็อตโต้ – นาโปลี – โรม – วาติกัน – เยี่ยมชมโรม – วาติกัน – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เมสเตร – เกาะเวนิส – มิลาน
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 8 – 17 ก.พ. 62, 15 – 24 มี.ค. 62, 7 – 16 เม.ย. 62, 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62, 17 – 26 พ.ค. 62, 14 – 23 มิ.ย. 62, 
12 – 21 ก.ค. 62, 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 62, 9 – 18 ส.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Northern Italy Romantic 10 Days (SIRI08)
มิลาน - แบร์กาโม - เวโรน่า - จูเลียตเฮ้าส์ - โบลซาโน่ - ออร์ติเซ่ - อัลเป ดิ ซุยซี - เมสเตร - เกาะเวนิส - เมสเตร - มาราเนลโล - ลา สเปเซีย - ชิงเคว่ เทอเร่ - ปอร์โตฟิโน - เจนัว - มิลาน - ชมเมือง  
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 8 – 17 ก.พ. 62, 15 – 24 มี.ค. 62, 12 – 21 เม.ย. 62, 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62, 17 – 26 พ.ค. 62, 14 – 23 มิ.ย. 62, 12 – 21 ก.ค. 62, 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 62, 9 – 18 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Southern Italy and Sicily 10 Days (SIRI09)
โรม - นาโปลี - ซอเรนโต้ - โพสิตาโน - อามัลฟี - โพเทนซา - กาสเตลเมซซาโน - มาเทร่า - เรจจิโอ ดิ คาลาเบรีย - เมสสิน่า - เทารมิน่า - ภูเขาไฟเอตนา - คาตาเนีย - อากรีเจนโต - ปาแลร์โม่
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 – 16 ก.พ. 62, 14 – 23 มี.ค. 62, 11 – 20 เม.ย. 62, 25 เม.ย. – 4 พ.ค. 62, 16 – 25 พ.ค. 62, 13 – 22 มิ.ย. 62, 11 – 20 ก.ค. 62, 25 ก.ค. – 3 ส.ค. 62, 8 – 17 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Grand France 11 Days (SIRI11)
ปารีส - แซงปอล เดอวองซ์ - นีซ - โมนาโก - มอนติ คาร์โล - นีซ - กราซ - คานส์ - อาวีญง - เลโบซ์ เดอ โพรวองซ์ - ปงดูว์การ์ - อาวีญง - การ์กาซอน - บอร์โด - แซงต์ เตมิยอง - นองต์ - มง แซงต์มิเชล - ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 – 17 ก.พ. 62, 14 – 24 มี.ค. 62, 11 – 21 เม.ย. 62, 25 เม.ย. – 5 พ.ค. 62, 16 – 26 พ.ค. 62, 13 – 23 มิ.ย. 62, 11 – 21 ก.ค. 62, 25 ก.ค. – 4 ส.ค. 62, 8 – 18 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
France & Alps 10 Days (SIRI12)
ปารีส - เมลัน - โบน - อานซี - ชาโมนิกซ์ - เอกุยย์ ดู มิดี - ชาโมนิกซ์ - กอลมาร์ - สทราชบูร์ก - น็องซี - แร็งส์ - ปารีส - ชมเมือง
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 8 – 17 ก.พ. 62, 15 – 24 มี.ค. 62, 12 – 21 เม.ย. 62, 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62, 17 – 26 พ.ค. 62, 14 – 23 มิ.ย. 62, 12 – 21 ก.ค. 62, 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 62, 9 – 18 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Italy-Swiss-France 9 Days (SIRI17)
โรม - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเคน - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ดีฌง - รถไฟTGV สู่นครปารีส - ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์ - เยี่ยมชมเมืองปารีส
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9 – 17 ก.พ. 62, 16 – 24 มี.ค. 62, 13 – 21 เม.ย. 62, 27 เม.ย. 5 พ.ค. 62, 18 – 26 พ.ค. 62, 15 – 23 มิ.ย. 62, 13 – 21 ก.ค. 62, 27 ก.ค. – 4 ส.ค. 62, 10 – 18 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Germany- Netherland - Belgium and France 8 Days (Benelux) (SIRI21)
แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง (Red Light District) - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - บรูกจ์ - บรัสเซลล์ - แวร์ซายน์ - ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง Galleries Lafayette
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9 – 16 ก.พ. 62, 16 – 23 มี.ค. 62, 15 – 22 มิ.ย. 62, 13 – 20 ก.ค. 62, 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 62, 10 – 17 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Germany- Netherland - Belgium and France 8 Days (Tulip) (SIRI21)
แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง (Red Light District) - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - สวนเคอเคนฮอฟ - บรูกจ์ - บรัสเซลล์ - แวร์ซายน์ - ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง Galleries Lafayette
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 13 เม.ย. 62, 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 62, 18 – 25 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Austria – Poland – Hungary – Germany 10 Days (SIRI24)
เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์ - วอร์ซอ - พระราชวังหลวง - กรากุฟ - ปราสาทหลวงเววิล - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - กราซ - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 8 – 17 ก.พ. 62, 15 – 24 มี.ค. 62, 12 – 21 เม.ย. 62, 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62, 17 – 26 พ.ค. 62, 14 – 23 มิ.ย. 62, 12 – 21 ก.ค. 62, 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 62, 9 – 18 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Austria – Slovenia – Italy 10 Days (SIRI27)
เวียนนา - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เบลด - คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ - เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise - อินสบรูค - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล - คิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เที่ยวชมเมือง - ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 8 – 17 ก.พ. 62, 15 – 24 มี.ค. 62, 6 – 15 เม.ย. 62, 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62, 17 – 26 พ.ค. 62, 14 – 23 มิ.ย. 62, 12 – 21 ก.ค. 62, 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 62, 9 – 18 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Italy - Switzerland - France 8 Days 5 Nights
โดฮา – โรม – นครวาติกัน – โคลอสเซียม – ปิซ่า – เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – โคโม่ – อินเทอลาเก้น – ขึ้นเขาจุงเฟรา – ดีจอง – TGV – ปารีส – แวร์ซาย – ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – ลาฟาแยตต์ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 -17 เม.ย. // 10– 17 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Netherland - Belgium - France 8 DAYS 5 NIGHTS
อัมสเตอร์ดัม – โวเรนดัม – เยี่ยมชมเมือง – ซานส์ สคันส์(กังหันไม้โบราณ) – อัมเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสแดม – สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) – City Tour – แวร์ซาย (ฝรั่งเศส) – เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมูช – ลาฟาแยตต์ – LA VALLEE VILLAGE OUTLET 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 17 เม.ย. // 26 เม.ย– 03 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
Germany - Switzerland - France 8 DAYS 5 NIGHTS
มิวนิค (เยอรมัน) – ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวาสไตน์ – เค็มพ์เทิน – ลิคเค่นสไตน์ – วาดุซ – ซูค(สวิสเซอร์แลนด์ – ลูเซริ์น – ขึ้นเขาพีลาทุส – ดีจอง – TGV – ปารีส – แวร์ซาย – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือบาโตมุช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – LA VALLEE VILLAGE OUTLET
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11-18 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
South Italy 8 DAYS 5 NIGHST
โรม – นาโปลี – ปอมเปอี – อะมาลฟี่ – ซอเรนโต้ – คาปรี – บลูกอตโต้ – คาปรี – นาโปลี – Mcarthur Glen Designer Outlet – โรม – City Tour
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 05-12 เม.ย. // 27 เม.ย– 04 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ 10 วัน
วัลเลตตา – ฮาการ์กิม – ราบัต – เกาะโกโซ  – ปาแลร์โม-ทอร์มินา– มอนเรอาเล  – เซฟาลู – ทอร์มินา– เมสซินา– โคเซนซา – มาเทรา – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – บารี
กำหนดการเดินทาง
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : วันที่ 8-17 ก.พ. / 22-31 มี.ค. 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ 10 วัน
บารี – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มินา – เซฟาลู – ปาแลร์โม – มอนเรอาเล  เปียซซา อาร์เมรินา – ปอซซาโล – เซนต์จูเลียน – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์ – เกาะโกโซ – ฮาการ์กิม – ราบัต
กำหนดการเดินทาง
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : วันที่ 9-18 เม.ย. / 13-22 เม.ย. / 27 เม.ย.-6 พ.ค. / 20-29 พ.ค. / 22 มิ.ย.-1 ก.ค. 17-26 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

แกรนด์เบเนลักซ์ 8 วัน (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)
ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 
(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ดัม)
กำหนดการเดินทาง : 
วันหยุดสงกรานต์ราคา 69,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย. / 13-20 เม.ย. 62
วันหยุดวันแรงงานราคา 69,900 บาท  : วันที่ 27 เม.ย.- 4 พ.ค. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

เทศกาลดอกไม้ เคอร์เคนฮอฟ 9 วัน
ฝรั่งเศส - เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี
ปารีส – แวร์ซายส์ – อามีแย็งส์ –  ลีลล์ – เกนท์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์ – รอตเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ดุซเซลดอร์ฟ – โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิรต์
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น 81,900 บาท : วันที่ 11-19 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

สเปน - โปรตุเกส 10 วัน
บาร์เซโลน่า – เพนิสโคล่า – บาเลนเซีย – มาดริด –  ช้อปปิ้งเอาท์เลต – โทเลโด – บอร์โดบ้า – เซบีญ่า – ชมระบำฟลาเมนโก้ – เมอริด้า – เอโวรา – ลิสบอน
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 73,900 บาท : วันที่ 22-31 มี.ค. / 26 เม.ย. - 5 พ.ค./ 29 เม.ย. - 8 พ.ค. 62
ราคาทัวร์ 78,900 บาท : วันที่ 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

แกรนด์ออสเตรีย 8 วัน 
เวียนนา – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – เมลค์ – ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก – เซนต์ วูลฟ์กัง – ฮอล์สตรัท – ลีนส์ – คลาเกนเฟิร์ต – กราซ
กำหนดการเดินทาง :
ราคาพิเศษ 69,900 บาท : วันที่ 8 - 15 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   
แกรนด์โปรตุเกส 8 วัน
(ร่วมสัมผัสเส้นทางมรดกโลก เส้นทางใหม่ .... โปรตุเกส ต้นตำรับดินแดนแห่งฝอยทองและทาร์ตไข่)
เที่ยวชม 7 สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส (Seven Wonders of Portugal)
ลิสบอน - ซินทรา – มาฟรา - ออบิโดส - อัลโคบาซา – บาตาญ่า
ฟาติมา - โทม่า – โคอิมบรา – กุสมาเรส – บราก้า - ปอร์โต้
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 65,900 บาท : วันที่ 23-30 มี.ค./ 28 เม.ย. - 5 พ.ค./ 30 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : วันที่ 8-15 เม.ย./ 12-19 เม.ย. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์โปรตุเกส 8 วัน
(ร่วมสัมผัสเส้นทางมรดกโลก เส้นทางใหม่ .... โปรตุเกส ต้นตำรับดินแดนแห่งฝอยทองและทาร์ตไข่)
เที่ยวชม 7 สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส (Seven Wonders of Portugal)
ปอร์โต้ – กุสมาเรส – บราก้า – โคอิมบรา – โทม่า – ฟาติมา – บาตาญ่า – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา - ซินทรา – ลิสบอน
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเดียว 64,900 บาท : วันที่ 25 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน 
เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว
กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 72,900 บาท : วันที่ 15-24 มี.ค. 62
ราคา 79,900 บาท : วันที่ 7-16 เม.ย./ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 62
ราคา 75,900 บาท : วันที่ 26 เม.ย.- 5 พ.ค./ 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน
เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว
กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 76,900 บาท : วันที่ 18-27 พ.ค. 62
ราคา 79,900 บาท : วันที่ 27 ก.ค.-5 ส.ค./ 10-19 ส.ค./ 12-21 ก.ย. 62
ราคา 74,900 บาท : วันที่ 5-14 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   

เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
(ชมเทศกาลดอกทิวลิป และหมู่บ้านกีร์ทูน เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์)

เซนต์กอร์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – บ๊อบพาร์ด – เมืองโคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – หมู่บ้านกีร์ทูน (หมู่บ้านไร้ถนน) – ล่องเรือชมเมืองแสนน่ารัก – กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – จตุรัสดัมสแควร์ – เมืองลิซเซ่ – ทุ่งดอกทิวลิป – สวนเคอเคนฮอฟ หมู่บ้านกังหันลมโบราณ – รองเท้าไม้ก๊อก – กรุงอัมสเตอร์ดัม – กรุงบรัสเซลล์ – พระราชวังหลวง – จตุรัสกรองปลาส(มรดกโลก) – ชมหนูน้อยแมนเนเกนพิส – กรุงปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถ่ายรูปกับหอไอเฟล – ถนนฌ็องซาลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – อิสระช้อปปิ้งย่านโรงละครโอเปร่า – ห้างแพรงค์ตอง – ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 19 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

อันซีน แกรนด์เยอรมัน 10 วัน
แฟร้งค์เฟิร์ต - คาสเซิล - เทรนด์ดีบวร์ค - เบราน์ชไวก์ - เบรเมน - ฮัมบูร์ก - ชเวริน - เบอร์ลิน - เดรสเดิน - เคมนิทซ์ -  เพลาเอิน - ไบรอยท์ - บัมแบร์ก - นูเรมเบิร์ก 
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 73,900 บาท : วันที่ 21-30 มี.ค. / 25 เม.ย.-4 พค. / 17-26 พ.ค. / 21-30 มิ.ย. 2562
ราคาทัวร์ 78,900 บาท : วันที่ 6-15 เม.ย. / 13-22 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   
สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน
โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด์ และ ไอร์แลนด์แบบเต็มๆ

สกอตแลนด์ – กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – เบลฟัสต์ – อุโมงค์ต้นไม้แห่ง Game of Thrones  ไจแอนท์ คอสเวย์ – ดันลูซ - กัลเวย์ - คลิฟ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค – คิลลานีย์ – คอร์ค – แคสเซล – คิลเคนนีย์ – ดับลิน 
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : วันที่ 9-18 เม.ย. / 16-25 พ.ค. / 25 ก.ค.- 3 ส.ค. / 8-17 ส.ค. / 17-26 ต.ค.2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 
อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน 
เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว
กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 72,900 บาท : วันที่ 15-24 มี.ค. 62
ราคา 79,900 บาท : วันที่ 7-16 เม.ย./ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 62
ราคา 75,900 บาท : วันที่ 26 เม.ย.- 5 พ.ค./ 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved