กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวหมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos วันที่ 11 - 21 เมษายน 2562
Group tour Detail

 

เส้นทางท่องเที่ยวหมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos 

 

 

  GALAPAGOS NATURE TRIP 11 DAYS (WWV18)
กีโต้ (เอกวาดอร์) - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน - กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island) - กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island) - กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่ - กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ - กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์) - กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง - เรดไลท์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 21 เมษายน 2562
ราคา 259,000 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  เอกวาดอร์ – กาลาปากอส 13 วัน
ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. เยือน เอกวาดอร์ และ กาลาปากอส....

กิโต (เอกวาดอร์) – กาลาปากอส – บัลทรา – เกาะมอสคิวรา – ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้ – อ่าวเออร์บิน่า (เกาะอิซเบลล่า)  – ทากาส (เกาะอิซเบลล่า) – เอสปิโนซ่า (เกาะเฟอร์นานดิน่า) – แหลมวินเซนต์โรคา (เกาะอิซเบลล่า) – เกาะซานตาครูซ – เกาะบาร์โธโลมิว – เกาะนอรธ์ ซีมัวร์ – เกาะเซาท์พลาซ่า – เกาะซานคริสโตบอล
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น 269,900 บาท : วันที่ 1 – 13 ตุลาคม 2562
(พักห้อง Standard Plus / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปสำหรับเรือ Galapagos Legend)

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved