กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

มีหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวให้ท่านสัมผัส

 

 

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS (EUR_08)


ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส พาโนรามา 9 วัน (EUR_08A)


ซูริค - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier  Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ROMANTIC SWISS 10 DAYS (EUR_08B)


ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ  


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS (EUR_08E)


ซูริค - เบิร์น - โลซานน์ - กืซตาด์ก - กืซตาด์ก - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - มงเทรอซ์ - มงเทรอซ์ - Les Pleiades - ลอยเคอร์บาด - อาบน้ำแร่ - เมืองลอยเคอร์บาด - เมืองเฟียส - ยอดเขาแองกิสฮอนร์น - หมู่บ้าน Riederalp - หมู่บ้าน Riederalp - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซูริค - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse


กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น


ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ทาช, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 89,900 บาท : วันที่ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & กอร์เนอร์แกรท


ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขากอร์เนอร์แกรท, ทาช, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 89,900 บาท : วันที่ 3-10 พ.ค.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (บินตรง)


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น


ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ทาช, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น


กำหนดการเดินทาง :

บิน TG / ราคา 89,900 บาท : วันที่ 26 ก.ค.-2 ส.ค./ 21-28 ก.ย./ 5-12 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค.61
บิน LX / ราคา 82,900 บาท : วันที่ 11-18 ต.ค./ 17-24 ต.ค.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ตามรอยเสด็จฯ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน (LX)


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา กอร์เนอร์แกรท ชิลธอร์น


ซูริค, อาโรซา, ขึ้นเขาไวซ์ฮอร์น, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขากอร์เนอร์แกรท, 
***ตามรอยเสด็จฯ ณ เมืองโลซานน์ จัดพิเศษไกด์ท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวเมืองโลซานน์***
มองเทรอซ์, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, มูร์เริน, ขึ้นเขาชิลธอร์น, ลูเซิร์น, เกรทเซนบาค, วัดศรีนครินทรวราราม, ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 84,900 บาท : วันที่ 10 - 17 มี.ค. / 27 มี.ค. - 3 เม.ย.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน


ปราสาทเบลินโซน่า / แม่น้ำเวอร์ซาสก้าสีมรกต / พิชิต 2 ยอดเขา มงบลังค์และริกิ


มิลาน – ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เลท – โคโม่ – เบลินโซน่า – แม่น้ำเวอร์ซาสก้า – เมืองน้ำแร่ลุคเคอร์แบด – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ –  มงเทรอซ์ – โลซานน์ – กรูแยร์ – ชิมชีสฟองดู – ไฟร์บวร์ก – ลาโช เดอฟองส์ – อาเรา – ลูเซิร์น – ขึ้นเขาริกิ – ซุค – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 74,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย. / 11-18 เม.ย./ 27 เม.ย.- 4 พ.ค./ 29 เม.ย.- 6 พ.ค./ 4-11 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน


มิลาน – ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เลท – โคโม่ – ลูเซิร์น – อินเตอร์ลาเก้น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป) – เบิร์น – มงเทรอซ์ – โลซานน์ – เวเว่ย์ – เจนีวา – บาเซิล – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 65,900 บาท : วันที่ 10-19 เม.ย. / 12-19 เม.ย./ 28 เม.ย.- 5 พ.ค./ 3-10 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Rare Precious Experiences in Switzerland 10 Days (SIRI_16)


“นำท่านเดินทางด้วยรถไฟชมวิวแห่งสวิสเซอร์แลนด์ตลอดการเดินทาง ชื่นชมและใกล้ชิดไปกับความงดงามที่หาได้ยากยิ่งในแบบฉบับคนท้องถิ่น  ในดินแดนแห่งขุนเขาที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและป่าไม้นานาพรรณ กับจุดสุดยอด ณ 7 ยอดเขา ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับยอดเขาแบบใกล้ชิดทั้งหมด กับเส้นทางที่มีชื่อว่า “ประสบการณ์ล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งในสวิตเซอร์แลนด์”

 

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 2 – 11 มี.ค., 6 – 15 เม.ย., 12 – 21 เม.ย., 4 – 13 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved