กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS (EUR_08)
ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

สวิส พาโนรามา 9 วัน (EUR_08A)
ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

ROMANTIC SWISS 10 DAYS (EUR_08B)
ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น - สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ 
กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   
Swiss with Love 8 Days (SIRI15)
ซูริค – อันเดอร์แมท – เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ทะเลสาบโคโม่ – โคโม่ – ซอนดริโอ – ทิราโน่ – แซงค์ มอริทซ์ – อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15 – 22 มิ.ย. 62, 13 – 20 มิ.ย. 62, 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 62, 10 – 17 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) 8 วัน 6 คืน
นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น

ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 80,500 บาท : วันที่ 25 ก.ย.-2 ต.ค./ 8-15 ต.ค./ 10-17 ต.ค. 62
ราคาทัวร์ 78,500 บาท : วันที่ *16-23 ต.ค./ *17-24 ต.ค./ *23-30 ต.ค. 62
(*นั่งรถไฟ REGIONAL TRAIN เส้นทางเดียวกันแทน เนื่องจาก GLACIER EXPRESS ปิดปรับปรุงประจำปี)

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ปีใหม่ (บินตรง) 
นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ 87,900 บาท : วันที่ 26 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 / 27 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
อันซีน สวิตเซอร์แลนด์ V2 (บินตรง) 8 วัน 6 คืน
ชมธารน้ำแข็ง ณ อเล็ทช์ อารีน่า / แช่น้ำแร่เมืองบริกเกอร์บาร์ด / ขึ้นเขามิทเทลอาลาลิน

ซูริค – ขึ้นเขาเอกิสฮอร์น – ชมธารน้ำแข็ง ณ อเล็ทช์ อารีน่า – แช่น้ำแร่เมืองบริกเกอร์บาร์ด - ซาสเฟ่ – ขึ้นเขามิทเทลอาลาลิน – มองเทรอซ์ – โลซานน์ – กรูแยร์ – ฟรีบวร์ก -  เบิร์น – ทะเลสาบเบลาซ์ซี – อินเตอร์ลาเก้น – อาหารค่ำมื้อพิเศษบนฮาร์เดอร์คุล์ม – ไมริงเกิน – หุบเขาอาเร่ – ซุก – ซูริค
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้นที่ 73,900 บาท : วันที่ 25 ก.ย.-2 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 23-30 ต.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved