กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวประเทศตุรกี
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวประเทศตุรกี

 

 

BW…WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน 
อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน – โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟิซุส – เมืองคุซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง – กรุงทรอย – เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์ มาร์เก็ต – อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ // 21-28 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแรม
   
BW…WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน
อิสตันบูล - กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน Underground City - โรงงานพรม - โรงงานเพชร - หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเครื่องปั้นดินเผา - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาสึ - โรงงานหนัง - เมืองโบราณเอฟิซุส - กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 2 – 10 เม.ย. // 4 – 12 เม.ย. // 25 เม.ย. – 2 พ.ค. // 30 เม.ย. – 7 พ.ค. // 1 – 8 พ.ค. // 16 – 23 พ.ค. // 17 – 24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
BW…WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน
อิสตันบูล  - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน Underground City - โรงงานพรม - โรงงานเพชร - หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเครื่องปั้นดินเผา - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาสึ - โรงงานหนัง - เมืองโบราณเอฟิซุส - กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 – 14 เม.ย. // 9 – 16 เม.ย. // 12 - 19 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 วัน 5 คืน
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง – เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา –  แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ – นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน – โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23 – 30 เมษายน // 29เมษายน – 06 พฤษภาคม // 15 – 22 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
BW…TURKISH DELIGHT RE-ROUTE 8 Days 5 Night
**พักโรงแรม 5 ดาว(มาตราฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน**
**บินตรง และ บินภายใน 2 ขา**

อิสตันบูล - เมืองอิซมีร์ - เมืองโบราณเอเฟซุส - ร้านเครื่องหนัง - คุซาดาสี - ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน Underground City - **Optional Hot Balloon *** เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานพรม - ร้านเครื่องปั้นดินเผา - เมืองเกอเรอเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานเพชร - อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ห้างมาม่าร์ร่า ฟอรั่ม
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 20 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
BW…TURKISH DELIGHT RE-ROUTE 8 Days 5 Night
**พักโรงแรม 5 ดาว(มาตราฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน**
**บินตรง และ บินภายใน 2 ขา**

อิสตันบูล - เมืองอิซมีร์ - เมืองโบราณเอเฟซุส - ร้านเครื่องหนัง - คุซาดาสี - ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน Underground City - **Optional Hot Balloon *** เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานพรม - ร้านเครื่องปั้นดินเผา - เมืองเกอเรอเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานเพชร - อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ห้างมาม่าร์ร่า ฟอรั่ม
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม // 08 – 15 พฤษภาคม // 15 – 22 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
BW…TURKISH DELIGHT 8 วัน 5 คืน
อิสตันบูล – กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน – โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ –หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ – เมืองคัปปาโดเกีย – โรงงานเครื่องปั้นดินเผา – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – โรงงานเครื่องหนัง – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาร์เก็ต – เมืองอิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปี – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ห้างมามาร์ร่า ฟอรั่ม
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TURKEY 8 DAYS 5 NIGHTS (E09_3)
อิสตันบูล  – ไกเซรี – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – โรงงานพรม – ร้านเครื่องปั้นดินเผา – นั่งบอลลูน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) – เมืองคอนย่า – คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่ – เฮียราโปลิส – ปราสาทปุยฝ้าย –  อิซเมียร์ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น – คูซาดาซี – ร้านสินค้าเครื่องหนัง – เปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส (นั่งเคเบิลคาร์) – ชานัคคาเล่ – เมืองทรอย – ม้าโทรจัน – นั่งเรือข้ามฟาก - อิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน – สไปซ์มาร์เก็ต – ร้านขนมหวาน – ล่องเรือช่องแคบบอสพอลัส (Private Boat) – ฮิปโปโดม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – แกรนด์บาซ่า 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 21 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TURKEY (REROUTE) 8 DAYS 5 NIGHTS (E09_4)
อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปิ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ถ่ายภาพกับม้าไม้เมืองทรอย - ซานัคคาเล่ - โบราณสถานเมืองทรอย - ม้าโทรจัน - เมืองเปอร์กามัน - วิหารอะโครโปลิส - คูซาดาซี  - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงละครเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น - ร้านเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานซาราย - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมักลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - ร้านขายพรม - เครื่องปั้นดินเผา - ร้านจิวเวอร์รี่ - อิสตันบูล - จตุรัสทักซิม - มัสยิดสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - วิหารเซน์โซเฟีย - สไปซ์ มาร์เก็ต 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 5 - 12 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ASR//ADB)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน)

อิสตันบูล -  คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 46,900 บาท : 5-12 เม.ย./ 6-13 เม.ย./ 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย. 62
ราคา 48,900 บาท : 10-17 เม.ย. 62
ราคา 42,900 บาท :  26 เม.ย.-3พ.ค./ 28 เม.ย.-5พ.ค./ 29 เม.ย.-6พ.ค./ 30 เม.ย.-7พ.ค./ 1-8 พ.ค./ 2-9 พ.ค./ 3-10 พ.ค./ 4-11 พ.ค. 62
(ดอกทิวลิปจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม / ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี)

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ASR//ADB)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน)

อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 41,900 บาท :  วันที่ 17-24 พ.ค./ 8-15 มิ.ย./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-2ส.ค./ 27 ก.ค.-3 ส.ค./ 9-16 ส.ค./ 6-13 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 9-16 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 11-18 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 23-30 ต.ค./ 24-31 ต.ค./ 25 ต.ค.-1 พ.ย. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ADB//ASR)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน)

(*พักที่เมืองเดนิซลี่ แทนปามุคคาเล่)
ดอกทิวลิปจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม / ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 48,900 บาท : วันที่ 13-20 เมษายน 2562 (บัส 2)

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
อันซีนตุรกี 10 วัน (เปิดเส้นทางใหม่ ฝั่งตุรกีตะวันออก)
(บินตรง TK +บินภายใน 2 เที่ยว)

คัปปาโดเกีย – หุบเขาอิลารา – อาดานา – กาเซียนเทป – ซานลีอูร์ฟา – ภูเขาเนมรุต – ดิยาบากีร์ – มาร์ดิน – ฮาซานเคียฟ – วาน – อิสตันบูล
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 49,900 บาท : 6-15 เม.ย. 62
ราคาทัวร์ 55,900 บาท : 9-18 เม.ย. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved