กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวประเทศตุรกี
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวประเทศตุรกี

 

 

   
BW…WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน
อิสตันบูล - กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน Underground City - โรงงานพรม - โรงงานเพชร - หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเครื่องปั้นดินเผา - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาสึ - โรงงานหนัง - เมืองโบราณเอฟิซุส - กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 25 เม.ย. – 2 พ.ค. // 30 เม.ย. – 7 พ.ค. // 1 – 8 พ.ค. // 16 – 23 พ.ค. // 17 – 24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 วัน 5 คืน
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง – เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา –  แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ – นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน – โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23 – 30 เมษายน // 29เมษายน – 06 พฤษภาคม // 15 – 22 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ASR//ADB)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน)

อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 41,900 บาท :  วันที่ 17-24 พ.ค./ 8-15 มิ.ย./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-2ส.ค./ 27 ก.ค.-3 ส.ค./ 9-16 ส.ค./ 6-13 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 9-16 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 11-18 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 23-30 ต.ค./ 24-31 ต.ค./ 25 ต.ค.-1 พ.ย. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์ตุรกี 8 วัน ราคาโปรโมชั่น 3 กรุ๊ปเท่านั้น
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน)

อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
(พักเมืองเดนิซลี่ แทนปามุคคาเล่)
กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ 39,900 บาท : วันที่ 18-25 พ.ค. / *31 พ.ค. – 7 มิ.ย. / 15-22 มิ.ย. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (เที่ยวบินกลางวัน)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 2 คืน)

อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเดียว … 40,900 บาท : วันที่ 9-16 ส.ค./ 10-17 ส.ค./ 14-21 ก.ย./ 21-28 ก.ย./ 5-12 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved