กลับไปยังหน้าแรก
รวมเอเชีย (ยกเว้น ญี่ปุ่น)
Group tour Detail

รวมเส้นทางท่องเที่ยวโซนเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น)

ที่คัดสรรมาเพื่อท่านโดยเฉพาะ

 

 

 

HUE - HOI AN - DANANG 4 DAYS 3 NIGHTS (V04_2)
เมืองดานัง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ (ชมสวนดอกไม้ วัดลินห์อึ๋ง สักการะพระ ศากยมุนี สะพานลอยฟ้าโกลเด้น) – THE FANTASY PARK – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเว้(นั่งรถกอล์ฟ) – สุสานของจักรพรรด์ไคดิงห์ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – เจดีย์เทียนมู – เมืองฮอยอัน – ชมเมืองเก่าฮอยอัน (วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่น) – ฮอยอันไนท์มาร์เก็ต
– เมืองดานัง – องค์เจ้าแม่กวนอิม 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 14 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
KOREA WINTER BUSAN - SEOUL 5 DAYS 3 NIGHTS (K04_1)
BUSAN TOWER (LIFT) & YONGDUSAN PARK – ตลาดปลาจากาลชิ – เคียงจู – วัดพูลกุกซา – ถ้ำซ็อกคูรัม – อันดง – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮาฮเว – คังวอน – คังวอน สกีรีสอร์ท (อิสระทำกิจกรรมในลานสกี ** ไม่รวมค่ากิจกรรม**) – สวนผลไม้ – EVERLAND FREE PASS – กรุงโซล – ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP – ตลาดเมียงดง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ศูนย์อัญมณีอเมทิสKOREAN SHOPPING CENTER 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6-10, 13-17 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved