กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวไต้หวัน
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวไต้หวัน

 

 

 

 

  ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน 
ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นั่งกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรมฯ – ชิมชาอู่หลง – ซื่อหลิน – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิว) – ตลาดซีเหมินติง – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Mitsui Outlet Park
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 16 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved