กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวไต้หวัน
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวไต้หวัน

 

มีหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวให้ท่านสัมผัส

 

 

 

 

 

 

TAIWAN 4 DAYS 3 NIGHTS (T01_2)


ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า(รวมเครื่องเล่น) ชิมชาอู่หลง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หอรำลึกเจียงไคเช็ค(ถ่ายรูปด้านหน้า) – วัดหลงซันซื่อ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด –  ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง – รถไฟหัวจรวด(ไทเป-เถาหยวน)


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAIWAN 4 DAYS 3 NIGHTS (T01_2)


ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า(รวมเครื่องเล่น) ชิมชาอู่หลง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หอรำลึกเจียงไคเช็ค(ถ่ายรูปด้านหน้า) – วัดหลงซันซื่อ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด –  ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง – รถไฟหัวจรวด(ไทเป-เถาหยวน)


กำหนดการเดินทาง : ปี พ.ศ. 2561

เดือนกรกฏาคม : วันที่ 5-8, 19-22

เดือนสิงหาคม : วันที่ 2-5, 10-13, 16-19, 25-28

เดือนกันยายน : วันที่ 6-9, 13-16, 27-30

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAIWAN 5 DAYS 4 NIGHTS (T02_3)


ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า(รวมเครื่องเล่น) ชิมชาอู่หลง - ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – นั่งรถด่วน(ไทเป-ฮัวเหลียน) – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน – นั่งรถไฟด้วน(ฮัวเหลียน-ไทเป) – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด –  หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง – รถไฟหัวจรวด(ไทเป-เถาหยวน)


กำหนดการเดินทาง : ปี พ.ศ. 2561

เดือนกรกฏาคม : 11-15, 18-22, 27-31
เดือนสิงหาคม : 11-15, 17-21, 29-02 ก.ย.
เดือนกันยายน : 5-9, 14-18, 26-30

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved