กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวทวีปยุโรป
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวทวีปยุโรป

 

มีหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวให้ท่านสัมผัส

 

 

 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน (EUR_02)


กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน (EUR_04)


กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 21 ต.ค. // 27 ต.ค. - 6 พ.ย. // 3 - 13 พ.ย. // 10 - 20 พ.ย. // 17 - 27 พ.ย. // 29 พ.ย. - 9 ธ.ค. // 4 - 14 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 11 วัน (EUR_04)


กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - อิสระช้อปปิ้งร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - รับประทานอาหารค่ำบนหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 11 วัน (EUR_04)


กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - อิสระช้อปปิ้งร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - รับประทานอาหารค่ำบนหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 11 วัน (EUR_04)


กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์  - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (EUR_07)


มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า-เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)-เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 20 ต.ค. // 19 - 27 ต.ค. // 16 - 24 พ.ย. // 7 - 15 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

 

แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (EUR_07)


มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า-เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ -ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

AMAZING ITALY 11 DAYS (EUR_07A)

มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม - เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 5 - 15 ต.ค. // 12 - 22 ต.ค. // 2 - 12 พ.ย. // 9 - 19 พ.ย. // 16 - 26 พ.ย. // 23 พ.ย. - 3 ธ.ค. // 30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

AMAZING ITALY 11 DAYS (EUR_07A)

มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม - เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS (EUR_07B)


มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า - เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์ - ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า - เซนต์มักดาเลนา - โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง

 

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 - 16 ต.ค. // 14 - 23 ต.ค. // 21 - 30 ต.ค. // 2 - 11 พ.ย. // 11 - 20 พ.ย. // 18 - 27 พ.ย. // 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส พาโนรามา 9 วัน (EUR_08A)


ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 21 ต.ค. // 3 - 11 พ.ย. // 10 - 18 พ.ย. // 17 - 25 พ.ย. // 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. // 4 - 12 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GRAND SWISS 9 วัน (EUR_08A)


ซูริค - ลูเซิรน์ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ดาโวส - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - GOLDEN PANORAMA - มงเทรอซ์ - ลอยเคอร์บาด - ครานส์ มอนทานา - ทาสซ์ - เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - เซอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier  Express - อันเดอร์แมท - ซูริค 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ROMANTIC SWISS 10 DAYS (EUR_08B)


ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ROMANTIC SWISS 10 DAYS (EUR_08B)


ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ - เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16 - 25 พ.ย. // 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. // 8 - 17 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

SWISS ESCAPE 10 DAYS (EUR_08F)


ซูริค - เบิร์น - เที่ยวชมเมือง - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - เจนีวา - โลซานน์ - โกล เดอ ปิยง - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - ครานส์ มอนทานา - ทาสซ์ - เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - ครานส์ มอนทานา - บริก - นั่งรถไฟสาย Glacier  Express - อันเดอร์แมท - เบอร์เก้นสต็อก - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BAVARIA - TIROL 9 DAYS (EUR_09)


แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน  


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 21 ต.ค. // 20 - 28 ต.ค. // 3 - 11 พ.ย. // 10 - 18 พ.ย. // 17 - 25 พ.ย. // 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. // 1 - 9 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BAVARIA - TIROL 9 DAYS (EUR_09)


แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน  


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF GERMANY 10 DAYS (EUR_11)


มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม - เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 21 ต.ค. // 19 - 28 ต.ค. // 2 - 11 พ.ย. // 9 - 18 พ.ย. // 16 - 25 พ.ย. // 23 พ.ย. - 2 ธ.ค. // 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF GERMANY 10 DAYS (EUR_11)


มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - มิวนิค - ชมเมือง - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม - เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF GERMANY 9 DAYS (EUR_11A)


กรุงเบอร์ลิน - เที่ยวชมเมือง - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - เบอร์ลิน - เดรสเดน - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - เที่ยวชมเมืองโรเธนบวร์ก - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - บาดไรเค่นฮาล - หมู่บ้านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - อิสระช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (EUR_12)


ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี


เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 21 ต.ค. // 9 - 18 พ.ย. // 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (EUR_12)


ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี


เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

EASTERN EUROPE & POLAND 11 DAYS (EUR_13)


เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์) - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ - เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) - ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 2-12 พ.ย. // 9-19 พ.ย. // 16-26 พ.ย. // 23 พ.ย. - 3 ธ.ค. // 30 พ.ย. - 10 ธ.ค. // 7-17 ธ.ค. // 14-24 ธ.ค. // **27 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62**

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

EASTERN EUROPE & POLAND 11 DAYS (EUR_13)


เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์) - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ - เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) - ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GRAND ESPANA : สเปน-โปรตุเกส 10 วัน (EUR_18)


เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles - แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบำฟลามิงโก้ - เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - แหลมโรก้า - ซินทร้า - บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิ้งถนนกราเซีย - ซิตี้ออฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกัมป์นู 


กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GRAND ESPANA : สเปน-โปรตุเกส 10 วัน (EUR_18)


แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา- เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบำฟลามิงโก้ - เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - แหลมโรก้า - ซินทร้า - บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิ้งถนนกราเซีย - ซิตี้ออฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกัมป์นู 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

IBERIA 8 DAYS (FRANCE-SPAIN) (EUR_21A)


นีซ - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - นีซ - หมู่บ้านเลโบเดอโพร วองซ์ - หมู่บ้านกอร์ด - เมืองอาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์ - การ์กาสซอน - บาร์เซโลน่า - LA ROCA VILLAGE OUTLET - เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า - ซากราด้าแฟมิเลีย - สวนสาธารณะเกวล - ถนนลารัมบร้า - สนามบินบาเซโลน่า


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF FRANCE 10 DAYS (EUR_36)


ปารีส - รูอ็อง - ก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟ TGV สู่บอร์โด - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณการ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน (อิตาลี) - ดูโอโม

 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7-16 ต.ค. // 14-23 ต.ค. // 16-25 พ.ย. // 23 พ.ย. - 2 ธ.ค. // 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS (EUR_38A)


เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย (โครเอเชีย) - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่ - นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต  - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน - สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - ขึ้นกำแพงเมืองเก่า - ดูบรอฟนิก -  มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 19-28 ต.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS (EUR_38A)


เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย (โครเอเชีย) - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน


(3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก)


มิวนิค – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – สนามฟุตบอลสโมสร บาเยิร์นมิวนิค – พระราชวังชไลซ์เฮม – พิพิธภัณฑ์ BMW Welt –  ซาลส์บวร์ก – เซ็นต์วูลฟ์กัง – ฮอลสตรัท - ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวีวารี – ปราก


กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ 59,900 : วันที่ 12-19 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 23-30 พ.ย./ 1-8 ธ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน


โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด์ และ ไอร์แลนด์แบบเต็มๆ
สกอตแลนด์– กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – เบลฟัสต์ – ไจแอนท์ คอสเวย์ – ดันลูซ – กัลเวย์ –  คลิฟ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค – คิลลานีย์ – คอร์ค – แคสเซล - คิลเคนนีย์ – ดับลิน
บินเข้า เอดินบะระ (สหราชอาณาจักร) – บินออก ดับลิน  (ไอร์แลนด์)


กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : วันที่ 12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

นิว สเปน - โปรตุเกส 10 วัน 


(โปรแกรมปรับปรุงใหม่ เที่ยวเมืองบาเลนเซีย และสองเมืองมรดกโลก เมริด้า/เอโวรา พร้อมช้อปปิ้งเอาท์เลต)

 

บาร์เซโลน่า, มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์, เพนิสโคล่า, ปราสาทเพนิสโคล่า, บาเลนเซีย, มาดริด, ช้อปปิ้งเอาท์เลต, โทเลโด, มหาวิหารโทเลโด, พระราชวังหลวง, คอร์โดบ้า, เซบีญ่า, หอคอยฆีรัลดา, ชมระบำฟลาเมนโก้, เมอริด้า, เอโวรา, มหาวิหารเจอโรนิโม, หอคอยเบเล็ง, ลิสบอน


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 72,900 บาท : วันที่ 13-22 ต.ค./ 19-28 ต.ค./ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 / 27 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

 

(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)


กดังส์ – มัลบอร์ก – โทรุน – พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ – ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – พระราชวังหลวง


กำหนดการเดินทาง : 

ราคาทัวร์ 73,900 บาท : วันที่ 13-22 ต.ค./ 20-29 ต.ค. 61
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 12 วัน


บากู – โกบัสตาน– เชคี - ลาโกเดกี้ – ไซน์นากิ - ทบิลิซี่– ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน

เยเรวาน (พักค้าง 2 คืน) - มิทสเคต้า -  สเตพ้านท์สมินด้า (พักค้าง 2 คืน) - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์


กำหนดการเดินทาง :
ราคาทัวร์ 95,000 บาท : 
วันที่ 13 - 24 ต.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร 10 วัน


เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, กอเตอร์ (มอนเตเนโกร), บุดวา, พอดกอรีตซา, เซตินเย


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 75,900 บาท : วันที่ 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค./ 19-28 ต.ค.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน 


เวนิส, ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 72,900 บาท : วันที่ 1-10 ธ.ค. 61 
ราคา 76,900 บาท : วันที่ 26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 / 27 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 / 28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

 

อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน


เวนิส, ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว


กำหนดการเดินทาง :
ราคา 72,900 บาท : วันที่ 15-24 มี.ค. 62
ราคา 82,900 บาท : วันที่ 7-16 เม.ย./ 11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 62
ราคา 75,900 บาท : วันที่ 26 เม.ย.- 5 พ.ค./ 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน


เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส – เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – ลิโทโคโร  – เทสสโลนิกิ

 

กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 109,900 บาท : วันที่ 13-22 ต.ค./ 27 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค.
62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู 10 วัน


(ไฮไลท์.....ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือน 3 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)


สุดยอดทริปพิเศษ เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป


รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร/น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก/มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา 

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Christ The Redeemer) - น้ำตกอิกวาซุ - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน้ำตกอิกวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ - ลิมา (เปรู) ถิ่นกำเนิดจักรวรรดิอินคา - คูซโก้ - มหัศจรรย์ มาชูปิคชู


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น 199,900 บาท : วันที่ 
13-22 ต.ค./ 1-10 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 5 ม.ค. 2019 (เพิ่ม 5,000 บาท)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ 10 วัน


บารี – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มินา – เซฟาลู – ปาแลร์โม – มอนเรอาเล  เปียซซา อาร์เมรินา – ปอซซาโล – เซนต์จูเลียน – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์ – เกาะโกโซ – ฮาการ์กิม – ราบัต

 

กำหนดการเดินทาง

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : วันที่ 13-22 ต.ค. / 20 – 29 ต.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ยุโรปโรแมนติก 8 วัน 6 คืน


ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ 


ปารีส – แร๊งส์ – แม็ส – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญจน์ – ดุซเซลดอร์ฟ – ฮาร์เล็ม – กีธูร์น – ยูเทรกต์ – อัมสเตอร์ดัม


กำหนดการเดินทาง :
ราคาทัวร์ 59,900 บาท  : วันที่ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค. 61
ราคาทัวร์ 64,900 บาท  : วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ยุโรปไฮไลท์ 8 วัน


(ออสเตรีย – เยอรมัน – ลิกเตนสไตน์ – สวิส)  


เวียนนา – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟ เอาท์เลต – เมลค์ – ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก – อลสตรัท – เซ็นวูลฟ์กัง – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก –  มิวนิค – ขึ้นเขาซุกสปิกเซ่ –อินช์บรูค – สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิล์ด – วาดุซ – ซังท์กาลเลิน – วินเธอร์ทูร – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 72,900 บาท : วันที่ 11-18 ต.ค. / 18-25 ต.ค./ 20-27 ก.ย./ 22-29 พ.ย./ 1-8 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ 75,900 บาท : วันที่ 27ธ.ค.-3 ม.ค.62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ออสเตรีย – สวิส 8 วัน (ขึ้น 2 เขา)


 เวียนนา – ช้อปปิ้ง เอาท์เลต – ลินซ์ – เซ็นต์วูฟกัง – ฮอลสตรัท – ซาลส์บวร์ก – อินช์บรูค – สวารอฟสกี้ – เซ็นต์ มอริทซ์ – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาปิสคอร์วาช – อินเตอร์ลาเก้น – มูร์เริน – ขึ้นเขาชิลธอร์น (สถานที่ถ่ายทำเจมส์บอนด์ 007) – ลูเซิร์น – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : วันที่ 11-18 ต.ค. / 18-25 ต.ค./ 20-27 ก.ย./ 22-29 พ.ย./ 1-8 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : วันที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค.62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Austria – Slovenia – Italy 10 Days (SIRI27)


เบลด–คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ–เทือกเขาโดโลไมท์–นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise–วัตเท่น–คริสตัลเวิล์ด– เมืองคิทส์บูเฮล–อินสบรูค–นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube–เวียนนา–กราซ–คลาเกนเฟิร์ต - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - ล่องเรือทะเลสาบเบลด–คิทส์บูเฮล–ฮัลล์สตัทท์–เที่ยวชมเมือง–ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท–ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง–เซนต์วูลฟ์กัง–เวียนนา– พระราชวังเชิงบรุนน์–ริงสตราเซ่–ช้อปปิ้ง


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12-21 ต.ค., 9-18 พ.ย., 5-14 ธ.ค., 21- 30 ธ.ค., 28 ธ.ค. 61-6 ม.ค 62 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (บินตรง)


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น


ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น


กำหนดการเดินทาง : 
บิน TG / ราคา 85,900 บาท : วันที่ 5-12 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค. 61
บิน LX / ราคา 81,900 บาท : วันที่ 11-18 ต.ค./ 17-24 ต.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง LX) 8 วัน


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น


ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น


กำหนดการเดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่ 89,900 บาท : วันที่ 27 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 / 28 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อันซีนสวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ 8 วัน


(เที่ยวเมืองอันซีนแสนสวยและโรแมนติกแห่งฝรั่งเศสตะวันออกและสวิส)


บาเซิล – มัลลูส – แบลฟอร์ – มงเบลียาร์ – เบอซ็องซง (เมืองมรดกโลก) - ปงตาร์ลิเยร์ – โมเรซ – อันซี – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ – มาร์ทินี – ฟรีบูร์ก – เบิร์น – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาพิเศษ...79,900 บาท : วันที่ 12-19, 19-26 ตุลาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วัน


ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเห็นแสงเหนือ (Northern Light)  คือระหว่าง พฤศจิกายน – มีนาคม  


เฮลซิงกิ – เคมิ – เรือตัดน้ำแข็งไอซ์เบรกเกอร์ – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ขับสโนว์โมบิล – ไอซ์ฟิชชิ่ง – ซาลิเซก้า – ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมนั่งรถลากเลื่อน – ฟาร์มกวางเรนเดียร์พร้อมนั่งรถลากเลื่อน – พิเศษ นั่งรถตามล่าหาแสงเหนือ (ออโรร่า ฮันติ้ง) – อิวาโล –  เฮลซิงกิ 
(พักโรงแรมกระจก : Northern Light Glass Igloo Hotel มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำส่วนตัว)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 144,900 บาท : วันที่ 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2019 (พักโรงแรม Sodankyla Hotel 2 คืน)
ราคาทัวร์ 149,900 บาท : วันที่ 26 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2019 / 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2019 (พักโรงแรม Lapland Hotel Sky Ounasvaara 2 คืน ที่โรวาเนียมิ)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อันซีน เคียฟ 5 วัน 3 คืน


เคียฟ – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – พิพิธภัณฑ์เซอร์โนบิล – มหาวิหารอารามหลวง – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12-16, 19-23 ต.ค. / 16-20 พ.ย. / 7-11 ธ.ค. 61 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อันซีน แกรนด์เยอรมัน 10 วัน


แฟร้งค์เฟิร์ต – ไมนทซ์ – โคเบลนซ์ – คาสเซิล – เบราน์ชไวก์ – เบรเมน – ฮัมบูร์ก – ชเวริน – เบอร์ลิน – เดรสเดิน – เคมนิทซ์ –  เพลาเอิน – ไบรอยท์ – บัมแบร์ก – นูเรมเบิร์ก – มิวนิค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ 69,900 บาท : วันที่ 19-28 ตุลาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์เบเนลักซ์ 8 วัน (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)


ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 


(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ดัม)


กำหนดการเดินทาง : 
วันหยุดสงกรานต์ราคา 69,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย. / 13-20 เม.ย. 62
วันหยุดวันแรงงานราคา 69,900 บาท  : วันที่ 27 เม.ย.- 4 พ.ค. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ฝรั่งเศส – เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน


ปารีส – แร๊งส์ – ดินองต์ – บรัสเซลส์ – เกนท์ – บรูจส์ – แอนท์เวิร์ป – รอตเทอร์ดาม – เดลฟ์ – อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ยูเทรกต์ – ฮาร์เล็ม


กำหนดการเดินทาง
ราคาทัวร์ 59,900 บาท  : วันที่ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค. 61
ราคาทัวร์ 64,900 บาท  : วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สเปน - โปรตุเกส 10 วัน


บาร์เซโลน่า – เพนิสโคล่า – บาเลนเซีย – มาดริด –  ช้อปปิ้งเอาท์เลต – โทเลโด – บอร์โดบ้า – เซบีญ่า – ชมระบำฟลาเมนโก้ – เมอริด้า – เอโวรา – ลิสบอน


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 73,900 บาท : วันที่ 22-31 มี.ค. / 26 เม.ย. - 5 พ.ค./ 29 เม.ย. - 8 พ.ค. 62
ราคาทัวร์ 81,900 บาท : วันที่ 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. 62

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์ยุโรปตะวันออก 10 วัน (บินตรง)


(เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวาเกีย – ฮังการี)


เวียนนา – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟเอาท์เลต – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ป้อมชาวประมงบาสเตียน) – วาลติเซ (ปราสาทวาลติเซ) – เบอร์โน่ – ปราก (ปราสาทปราก) – เชสกี้ ครุมลอฟ – ลินซ์ – ขึ้นเขาดัคชไตน์ –  ฮอลสตรัท – เซนต์วูลฟ์กัง – เบิร์ชเทสกาเด้น (ล่องเรือทะเลสาบโคนิค) - ฟุสเซ่น (ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์) – มิวนิค


กำหนดการเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น 94,900 บาท : วันที่ 11 – 20 เมษายน 2562

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved