กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวทวีปยุโรป
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวทวีปยุโรป

 

มีหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวให้ท่านสัมผัส

 

 

 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน (EUR_01)


กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - อิสระช้อปปิ้ง - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่ - เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน (EUR_02)


กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อังกฤษ 12 วัน (EUR_02A)


กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (Beaune) ฝรั่งเศส - โบน (Beaune) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - สถานีรถไฟ Paris Gare Du Nord - นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - อิสระช้อปปิ้ง 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน (EUR_04)


กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 11 วัน (EUR_04_BIG PRO)


กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - อาเรซโซ่ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น – ดิจอง (เบอร์กันดี) - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส – โบสถ์โนตเตรอดาม - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซายน์ - เที่ยวมหานครปารีส - ขึ้นหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้ง 


กำหนดการเดินทาง 15 - 25 มีนาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี 11 วัน (EUR_04)


มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างสรรพสินค้า  แกลเลอรีลาฟาแยต - Dinner Cruise - มองต์มาตร์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - กอลมาร์ - กอลมาร์ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 21 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (EUR_07)


มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า-เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)-เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

AMAZING ITALY 11 DAYS (EUR_07A)


มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม - เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Beautiful North Italy 10 Days (EUR_07B)


มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียน ริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - เทือกเขาโดโลไมท์ - ทะเลสาบมิซูริน่า - ขึ้น Cable Car ชม Alpe Di Siusi - โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS (EUR_08)


ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส พาโนรามา 9 วัน (EUR_08A)


ซูริค - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier  Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ROMANTIC SWISS 10 DAYS (EUR_08B)


ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ  


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BAVARIA - TIROL 9 DAYS (EUR_09)


แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF GERMANY 10 DAYS (EUR_11)


มิวนิค - หมู่บ้านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - เบิร์ชเทสการ์เด้น/บาดไรเค่นฮาล - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - เดรสเดน - เบอร์ลิน - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม - เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (EUR_12)


ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวาเกีย - เชค - เยอรมนี


เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสนุกปราเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์สตรีท - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัค) - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) - มาเรียนส์เก้ ลาสเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน - เที่ยวชมเมืองมิวนิค- พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GRAND ESPANA : สเปน - โปรตุเกส 10 วัน (EUR_18)


เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles - แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบำฟลามิงโก้ - เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - แหลมโรก้า - ซินทร้า - บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิ้งถนนกราเซีย - ซิตี้ออฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกัมป์นู 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GRAND IBERIA 10 DAYS (EUR_21)


เมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - กอร์ด - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์- บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก - บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เมืองโตเลโด้ - แมดริด - เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระ ช้อปปิ้ง 


กำหนดกาเดินทาง : เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (EUR_35)


โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก - โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER- ตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) - ICE CAP POINT 660 - คังเกอร์ลุสซวก - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - นุก - ล่องฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - นุก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail” - อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk - อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์)


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 17-28 ม.ค. // 28 ม.ค.- 8 ก.พ. // 25 ก.พ.- 8 มี.ค. // 18-29 มี.ค. // 25 มี.ค.- 5 เม.ย.2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (EUR_35)


โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก - โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER - ICE CAP POINT 660 - คังเกอร์ลุสซวก - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - นุก - ล่องฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - นุก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail” - อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk - อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์) 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9-20 เม.ย. // 22 เม.ย.- 3 พ.ค. // 6-17 พ.ค. // 20 พ.ค.- 8 มี.ค. // 8-19 ก.ค. // 22 ก.ค.- 2 ส.ค. // 12-23 ส.ค. // 26 ส.ค.- 6 ก.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF FRANCE 10 DAYS (EUR_36)


ปารีส - รูอ็อง - ก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟ TGV สู่บอร์โด - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณการ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน (อิตาลี) - ดูโอโม

 
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SIT 10 DAYS (EUR_38A)


เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย (โครเอเชีย) - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่ - นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต - สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน - สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - ขึ้นกำแพงเมืองเก่า - ดูบรอฟนิก -  มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO 


กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น


ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ทาช, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 89,900 บาท : วันที่ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & กอร์เนอร์แกรท


ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขากอร์เนอร์แกรท, ทาช, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 89,900 บาท : วันที่ 3-10 พ.ค.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ตามรอยเสด็จฯ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน (LX)


นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา กอร์เนอร์แกรท ชิลธอร์น


ซูริค, อาโรซา, ขึ้นเขาไวซ์ฮอร์น, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขากอร์เนอร์แกรท, 
***ตามรอยเสด็จฯ ณ เมืองโลซานน์ จัดพิเศษไกด์ท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวเมืองโลซานน์***
มองเทรอซ์, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, มูร์เริน, ขึ้นเขาชิลธอร์น, ลูเซิร์น, เกรทเซนบาค, วัดศรีนครินทรวราราม, ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 84,900 บาท : วันที่ 10 - 17 มี.ค. / 27 มี.ค. - 3 เม.ย.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ASR//ADB)


(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว)


อิสตันบูล –  คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน – คอนย่า – คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านของพระแม่มารี – อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 


กำหนดการเดินทาง :
ราคา 37,900 บาท : วันที่ 2-9 ก.พ./ 17-24 ก.พ./ 23 ก.พ.- 2 มี.ค./ 2-9 มี.ค./ 9-16 มี.ค./ 16-23 มี.ค./ 23-30 มี.ค.61
ราคา 39,900 บาท : วันที่ 26 เม.ย.- 3 พ.ค./ 28 เม.ย.- 5 พ.ค./ 29 เม.ย.- 6 พ.ค./ 3-10 พ.ค./ 4-11 พ.ค.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ADB//ASR)


(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว)


อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านของพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่ – คอนย่า – เนฟเชียร์ – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 41,900 บาท : วันที่ 6-13 เม.ย./ 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์เบเนลักซ์ 8 วัน (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)


ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 


ปารีส - แร็งส์ - แม็ส - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์ - รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 64,900 บาท  : วันที่ 1-8 พ.ค. 61
ราคาทัวร์ 69,900 บาท  : วันที่ 10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์ยุโรปตะวันออก 10 วัน (บินตรง)


(เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวาเกีย – ฮังการี)


มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – เซนต์วูลฟ์กัง – ฮอลสตรัท (ขึ้นกระเช้าสกายวอล์ก) – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวีวารี – ปราก (ปราสาทปราก) – เบอร์โน่ – วาลติเซ (ปราสาทวาลติเซ) – บราติสลาวา – เจอร์ (สำนักสงฆ์พานโนฮัลมา)- บูดาเปสต์ (ป้อมชาวประมงบาสเตียน) – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟเอาท์เลต – เวียนนา (พระราชวังเชิงบรุนน์) – เมลค์ (สำนักสงฆ์เมลค์)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 78,400 บาท : วันที่ 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 61 (วันแรงงาน)
ราคาทัวร์ 82,400 บาท : วันที่ 13 – 22 เม.ย. 61 (สงกรานต์)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน


(3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก)


มิวนิค – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – สนามฟุตบอลสโมสร บาเยิร์นมิวนิค – พระราชวังชไลซ์เฮม – พิพิธภัณฑ์ BMW Welt – ซาลส์บวร์ก – เซ็นต์วูลฟ์กัง – ฮอลสตรัท – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวีวารี – ปราก


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้นที่ 67,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

บอลข่าน แกรนด์ทัวร์ 10 วัน


(แอลเบเนีย – โคโซโว – มาซิโดเนีย – อิตาลี) 


บารี – ดูร์เรส – ติรานา – ครูเปีย – เพค – พริชตีนา – สโกเปีย – พรีเลป – โอครีด – บิโตลา – เบรัท 


กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 23 ม.ค.-1 ก.พ./ 13-22 มี.ค.61

ราคาทัวร์ 73,900 บาท : 8-17 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน


โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด์ และ ไอร์แลนด์แบบเต็มๆ
สกอตแลนด์– กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – เบลฟัสต์ – ไจแอนท์ คอสเวย์ – ดันลูซ – กัลเวย์ –  คลิฟ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค – คิลลานีย์ – คอร์ค – แคสเซล - คิลเคนนีย์ – ดับลิน
บินเข้า เอดินบะระ (สหราชอาณาจักร) – บินออก ดับลิน  (ไอร์แลนด์)


กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : วันที่ 16-25 ก.พ. / 23 มี.ค.-1 เม.ย.  / 9-18 เม.ย.  / 27 เม.ย. - 6 พ.ค./ 25 พ.ค. - 3 มิ.ย. / 15-24 มิ.ย. / 11- 20 ก.ค. / 27 ก.ค. - 5 ส.ค. / 10-19 ส.ค. 61

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สกอตแลนด์ 8 วัน


โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของสกอตแลนด์ แบบเต็ม ๆ พร้อมล่าแสงเหนือช่วงหน้าหนาว


สกอตแลนด์– กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – ลอช โลมอน – ฟอร์ต วิลเลี่ยม  – ไอเซิล ออฟ สกาย –  ดรัมนาโดช – อินวาเนส – เพิร์ธ – เอดินบะระ (หน้าหนาว พ.ย.- มี.ค. มีโอกาสเห็นแสงเหนือ)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 72,500 บาท : วันที่ 26 ม.ค- 2 ก.พ./ 16-23 ก.พ./ 23-30 มี.ค.2561
ราคาทัวร์ 78,000 บาท : วันที่ 12-19 เม.ย./ 13-20 เม.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

เยอรมัน - บาวาเรีย 8 วัน

 

***บินตรงสู่ซูริค ด้วยสายการบินสวิส เที่ยวคุ้มเมืองสวยแคว้นบาวาเรีย***


ซูริค – เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – มิวนิค – เรเกนสบวร์ก – นูเรมเบิร์ก – บัมแบร์ก – เวิร์ซเบิร์ก – เข้าชมพระราชวังเวิร์ซเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดิงเกลส์บูห์ – สตุ๊ดการ์ต – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ PORSCHE – ทูบินเกน – ทะเลสาบทิทิเซ่ – น้ำตกไรน์  


กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 64,900 บาท : วันที่ 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 61
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย./  11-18 เม.ย./  3-10 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

นิว สเปน - โปรตุเกส 10 วัน 


(โปรแกรมปรับปรุงใหม่ เที่ยวเมืองบาเลนเซีย และสองเมืองมรดกโลก เมริด้า/เอโวรา พร้อมช้อปปิ้งเอาท์เลต)


บาร์เซโลน่า, มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์, เพนิสโคล่า, ปราสาทเพนิสโคล่า, บาเลนเซีย, มาดริด, ช้อปปิ้งเอาท์เลต, โทเลโด, มหาวิหารโทเลโด, พระราชวังหลวง, คอร์โดบ้า, เซบีญ่า, หอคอยฆีรัลดา, ชมระบำฟลาเมนโก้, เมอริด้า, เอโวรา, มหาวิหารเจอโรนิโม, หอคอยเบเล็ง, ลิสบอน


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 71,900 บาท : วันที่ 2-11 มี.ค./ 15-24 มี.ค. 61
ราคา 75,900 บาท : วันที่ 8-17 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 28 เม.ย.- 7 พ.ค./ 30 เม.ย.-9 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส ออสเตรีย เยอรมัน 8 วัน 6 คืน

 

ซูริค – ซังท์กาลเลิน – อินช์บรูค – สวารอฟสกี้เวิร์ล – คาปรุน – ขึ้นเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น – เซลแอมซี - ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตรัท – เซ็นต์วูฟกัง – เบิร์ชเทสการ์เด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค - มิวนิค – ลินเดา – น้ำตกไรน์ – ซอฟฮาวเซ่น – ซูริค

 

กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 69,900 บาท : วันที่ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย. 61
ราคาทัวร์ 66,900 บาท :
วันที่ 10-17 มี.ค. / 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

บัลแกเรีย – โรมาเนีย 9 วัน (เทศกาลกุหลาบ)


(บัลแกเรีย) โซเฟีย – รีล่า – พลอฟดิฟ – คาลานซัค – เทศกาลกุหลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว 
(โรมาเนีย ) บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – ปราสาทเปเลส – บราซอฟ  – บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า 


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 73,900 บาท : วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

 

(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)


กดังส์ – มัลบอร์ก – โทรุน – พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ – ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – พระราชวังหลวง


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : วันที่ 22 ก.พ.-2 มี.ค. / 22-31 มี.ค./ 29 เม.ย.-8 พ.ค.61

ราคาทัวร์ 74,900 บาท : วันที่ 12-21 เม.ย.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สกอตแลนด์ 8 วัน


โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของสกอตแลนด์ แบบเต็มๆ พร้อมล่าแสงเหนือช่วงหน้าหนาว


สกอตแลนด์– กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – ลอช โลมอน – ฟอร์ต วิลเลี่ยม  – ไอเซิล ออฟ สกาย – ดรัมนาโดช – อินวาเนส – เพิร์ธ – เอดินบะระ (หน้าหนาว พ.ย.- มี.ค. มีโอกาสเห็นแสงเหนือ)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 72,500 บาท :
วันที่ 26 ม.ค- 2 ก.พ. 61 / 16-23 ก.พ. 61 / 23-30 มี.ค. 61
ราคาทัวร์ 78,000 บาท :
วันที่ 12-19 เม.ย. 61 / 13-20 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 12 วัน


บากู – โกบัสตาน– เชคี - ลาโกเดกี้ – ไซน์นากิ - ทบิลิซี่– ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน

เยเรวาน (พักค้าง 2 คืน) - มิทสเคต้า -  สเตพ้านท์สมินด้า (พักค้าง 2 คืน) - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์


กำหนดการเดินทาง :
ราคาทัวร์ 95,000 บาท : 
วันที่ 7-18 เม.ย. / 12-23 เม.ย. / 5-16 พ.ค. / 15-26 มิ.ย./ 20-31 ก.ค./ 9-20 ส.ค./ 14-25 ก.ย./ 12-23 ต.ค. 61

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ออสเตรีย – สวิส (ขึ้น 2 เขา) 8 วัน


(โปรโมชั่น สงกรานต์ 2018 …. แพลนเที่ยวล่วงหน้า ในราคาโปรโมชั่น)


เวียนนา – ช้อปปิ้ง เอาท์เลต – ลินซ์ – เซ็นต์วูฟกัง – ฮอลสตรัท – ซาลส์บวร์ก – อินช์บรูค - สวารอฟสกี้ – เซ็นต์ มอริทซ์ – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาปิสแนร์ – อินเตอร์ลาเก้น – ขึ้นจุงเฟรา – ลูเซิร์น – เบิร์น – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น... 79,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย. 2018 / 11-18 เม.ย. 2018 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ 8 วัน 6 คืน


(เที่ยวเมืองอันซีนแสนสวยและโรแมนติกแห่งฝรั่งเศสตะวันออกและสวิส)


บาเซิล – มัลลูส – แบลฟอร์ – มงเบลียาร์ – เบอซ็องซง (เมืองมรดกโลก) – ปงตาร์ลิเยร์ – โมเรซ – อันซี – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ - มาร์ทินี – ฟรีบูร์ก – เบิร์น – ซูริค


กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ 75,000 บาท  : วันที่ 10-17 มี.ค.61 / 27 มี.ค. - 3 เม.ย.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ 8 วัน (สงกรานต์)


(เที่ยวเมืองอันซีนแสนสวยและโรแมนติกแห่งฝรั่งเศสตะวันออกและสวิส)


บาเซิล – มัลลูส – แบลฟอร์ – มงเบลียาร์ – เบอซ็องซง (เมืองมรดกโลก) - ปงตาร์ลิเยร์ – โมเรซ –  อันซี – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ - มาร์ทินี – ฟรีบูร์ก – เบิร์น – ซูริค


กำหนดการเดินทาง :
ราคาพิเศษ...76,900 บาท เท่านั้น  : วันที่ 9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 2018

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ไอบีเรีย – อันดอร์รา – ริเวียร่า – โพรวองซ์ 10 วัน


(สัมผัสความสวยงามของประเทศเล็กๆในหุบเขา.... ประเทศ อันดอร์รา)


บาร์เซโลนา – วิก – อันดอร์รา – แปร์ปิยอง – การ์กาสซอนน์ – นาร์บอนน์ – มองต์เปอลิเยร์ – นีมส์ – เรอมูแล็ง – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – วาลองโซล – มาร์กเซย์ – ตูลง – แอนธีปส์ – นีซ


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : วันที่ 20-29 ม.ค. / 17-26 ก.พ. / 17-26 มี.ค. / 24 มี.ค.-2 เม.ย. 2018
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : วันที่ 10-19 เม.ย. 2018 (บิน LH) / 12-21 เม.ย. 2018 (บิน LH)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อันซีน ดอยช์แลนด์ (เยอรมัน) 10 วัน


แฟร้งค์เฟิร์ต - ดาร์มสตัดท์ - ไมนทซ์ - โคเบลนซ์ - ซีเกน - คาสเซิล - เบราน์ชไวก์ - เบรเมน - ฮัมบูร์ก - ชเวริน - เบอร์ลิน - เดรสเดิน - เคมนิทซ์ -  เพลาเอิน - ไบรอยท์ - บัมแบร์ก - นูเรมเบิร์ก - มิวนิค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท :
วันที่ 19-28 ม.ค. / 17-26 ก.พ. / 18-27 มี.ค. 2018
ราคาทัวร์ 85,900 บาท :
วันที่ 9-18 เม.ย. 2018 (TG) / 11-20 เม.ย. 2018 (LH)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร 10 วัน


เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, กอเตอร์ (มอนเตเนโกร), บุดวา, พอดกอรีตซา, เซตินเย


กำหนดการเดินทาง
ราคา 75,900 บาท : วันที่ 22 ก.พ.-2 มี.ค. / 8-17 มี.ค./ 16-25 มี.ค. 61
ราคา 79,900 บาท : วันที่ 5-14 เม.ย./  8-17 เม.ย./ 10-19 เม.ย. 61
ราคา 80,900 บาท : วันที่ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 11-20 เม.ย. 61 (**บินด้วย OS)
ราคา 77,900 บาท : วันที่ 27 เม.ย.- 6 พ.ค./ 29 เม.ย.- 8 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ลัวร์ - ไรน์ - ลอมบาร์ดี 10 วัน 


(Unseen French-Italian Villages)


มิลาน – ตูริน - นีเชลิโน – ช็องเบรี – เกรอน็อบ – วาล็องส์ – ลียง – แซ็งเอเตียน – แกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ – บูร์ก – ออร์เลอ็องส์ – ปารีส (พักปารีส 2 คืนพร้อมช้อปปิ้งเอาท์เลท)


กำหนดการเดินทาง : 

ราคาทัวร์ 93,900 บาท : วันที่ 23 ก.พ.- 4 มี.ค. 18 / 23 มี.ค.- 1 เม.ย. 18 / 27 เม.ย. - 6 พ.ค. 18
ราคาทัวร์ 97,900 บาท :
วันที่ 9-18 เม.ย. 18  (CDG//MXP) / 11-20 เม.ย. 18 (CDG//MXP)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ลัวร์ - ไรน์ - ลอมบาร์ดี 10 วัน


(Unseen French-Italian Villages)


ปารีส (พร้อมช้อปปิ้งเอาท์เลท) - ออร์เลอ็องส์ - บูร์ช - แกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - แซ็ง เอเตียน -  ลียง - วาล็องส์ - เกรอน็อบ - ช็องเบรี - นีเชลิโน - ตูริน - มิลาน 


กำหนดการเดินทาง :
ราคาทัวร์ 97,900 บาท : วันที่ 9-18 เมษายน / 11-20 เมษายน 2561 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ฝรั่งเศส – อัลซาส – ป่าดำ – สวิส (จุงเฟรา) 8 วัน


ปารีส – ล่องเรือบาโตปารีเชียง -  ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล -  แกลลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ – แม็ส – น็องซี  สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก - แบลคฟอร์เรส (ป่าดำ) – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ – ซอฟฮาวเซ่น -  น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น  – ขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเตอร์ลาเก้น – เบิร์น  - ซูริค 


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท  : วันที่ 12-19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน


ซูริค, น้ำตกไรน์, ซังท์กาลเลิน, ลูเซิร์น, ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น (พักค้าง 2 คืน), ขึ้นเขาจุงเฟรา, มองเทรอซ์, ทาช, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ลูกาโน่, โคโม่, เวโรน่า, เวนิส, มิลาน


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 118,900 บาท : วันที่ 5 – 15 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

คองโก – ยูกันดา – รวันดา – บุรุนดี 12 วัน


(ทริป... ตามหา กอริลลา และ ชมภูเขาไฟ ลาวาเดือด แห่งคองโก)


เอ็นเทบเบ (ยูกันดา) – เมอร์ชิสัน ฟอลล์ – ชิมแปนซี แทร็กกิ้ง – เกมส์ไดร์ฟ – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ (คองโก) – กอริลลา แทร็กกิ้ง – เดินขึ้นภูเขาไฟนีอากอนโก – คิกาลี (รวันดา) – บูจุมบูรา (บุรุนดี)
(ทริปพิเศษ..กับการท่องเที่ยว 4 ประเทศในกลุ่มแอฟริกากลาง)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาพิเศษ.... 299,900 บาท : วันที่ 9-20 สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน


เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส – เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – ลิโทโคโร  – เทสสโลนิกิ


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 109,900 บาท : วันที่ 8-17 เม.ย. / 11-20 เม.ย. / 27 เม.ย.-6 พ.ค. / 8-17 มิ.ย. / 11-20 ก.ค. / 10-19 ส.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน


ปราสาทเบลินโซน่า / แม่น้ำเวอร์ซาสก้าสีมรกต / พิชิต 2 ยอดเขา มงบลังค์และริกิ


มิลาน – ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เลท – โคโม่ – เบลินโซน่า – แม่น้ำเวอร์ซาสก้า – เมืองน้ำแร่ลุคเคอร์แบด – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ –  มงเทรอซ์ – โลซานน์ – กรูแยร์ – ชิมชีสฟองดู – ไฟร์บวร์ก – ลาโช เดอฟองส์ – อาเรา – ลูเซิร์น – ขึ้นเขาริกิ – ซุค – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 74,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย. / 11-18 เม.ย./ 27 เม.ย.- 4 พ.ค./ 29 เม.ย.- 6 พ.ค./ 4-11 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน


มิลาน – ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เลท – โคโม่ – ลูเซิร์น – อินเตอร์ลาเก้น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป) – เบิร์น – มงเทรอซ์ – โลซานน์ – เวเว่ย์ – เจนีวา – บาเซิล – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 65,900 บาท : วันที่ 10-19 เม.ย. / 12-19 เม.ย./ 28 เม.ย.- 5 พ.ค./ 3-10 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

 

มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู 10 วัน


(ไฮไลท์.....ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือน 3 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)


สุดยอดทริปพิเศษ เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป


รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร/น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก/มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา 

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Christ The Redeemer) - น้ำตกอิกวาซุ - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน้ำตกอิกวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ - ลิมา (เปรู) ถิ่นกำเนิดจักรวรรดิอินคา - คูซโก้ - มหัศจรรย์ มาชูปิคชู


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น 199,900 บาท : วันที่ 17-26 มี.ค. / 21-30 เม.ย. / 19-28 พ.ค. / 16-25 มิ.ย. / 14-23 ก.ค. / 11-20 ส.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved