กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวทวีปยุโรป
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวทวีปยุโรป

 

มีหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวให้ท่านสัมผัส

 

 

 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน (EUR_01)


กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - อิสระช้อปปิ้ง - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่ - เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน (EUR_02)


กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อังกฤษ 12 วัน (EUR_02A)


กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (Beaune) ฝรั่งเศส - โบน (Beaune) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - สถานีรถไฟ Paris Gare Du Nord - นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - อิสระช้อปปิ้ง 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Best of Europe (EUR_03)


ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี 10 วัน


ปารีส - มองต์มาตร์ - โบสถ์พระหฤทัย - พระราชวังแวร์ซายน์  - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ประตูชัย - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง - ปารีส - รถไฟ TGV สู่ดิจอง - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์) - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูกาโน่ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กรุงโรม - นครวาติกัน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 21 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน (EUR_04)


กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี 11 วัน (EUR_04)


มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างสรรพสินค้า  แกลเลอรีลาฟาแยต - Dinner Cruise - มองต์มาตร์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - กอลมาร์ - กอลมาร์ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 21 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (EUR_07)


มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า-เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)-เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

AMAZING ITALY 11 DAYS (EUR_07A)


มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม - เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Beautiful North Italy 10 Days (EUR_07B)


มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - อิตาเลียน ริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - เทือกเขาโดโลไมท์ - ทะเลสาบมิซูริน่า - ขึ้น Cable Car ชม Alpe Di Siusi - โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BAVARIA - TIROL 9 DAYS (EUR_09)


แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF GERMANY 10 DAYS (EUR_11)


มิวนิค - หมู่บ้านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - เบิร์ชเทสการ์เด้น/บาดไรเค่นฮาล - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - เดรสเดน - เบอร์ลิน - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม - เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (EUR_12)


ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวาเกีย - เชค - เยอรมนี


เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสนุกปราเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์สตรีท - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัค) - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) - มาเรียนส์เก้ ลาสเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน - เที่ยวชมเมืองมิวนิค- พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (EUR_12)


เยอรมนี - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี - ออสเตรีย


นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก -เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา(ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - มิวนิก - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 8-17 เมษายน // 9-18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

EASTERN EUROPE & POLAND 11 DAYS (EUR_13)


เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์) - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ - คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ - เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ - วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท  


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7-17 เม.ย. // 27 เม.ย. - 7 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GRAND ESPANA : สเปน - โปรตุเกส 10 วัน (EUR_18)


เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles - แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบำฟลามิงโก้ - เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - แหลมโรก้า - ซินทร้า - บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิ้งถนนกราเซีย - ซิตี้ออฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกัมป์นู 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GRAND IBERIA 10 DAYS (EUR_21)


เมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - กอร์ด - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์- บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก - บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เมืองโตเลโด้ - แมดริด - เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระ ช้อปปิ้ง 


กำหนดกาเดินทาง : เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (EUR_35)


โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก - โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER - ICE CAP POINT 660 - คังเกอร์ลุสซวก - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - นุก - ล่องฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - นุก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail” - อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk - อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์) 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9-20 เม.ย. // 22 เม.ย.- 3 พ.ค. // 6-17 พ.ค. // 20 พ.ค.- 8 มี.ค. // 8-19 ก.ค. // 22 ก.ค.- 2 ส.ค. // 12-23 ส.ค. // 26 ส.ค.- 6 ก.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF FRANCE 10 DAYS (EUR_36)


ปารีส - รูอ็อง - ก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟ TGV สู่บอร์โด - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณการ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน (อิตาลี) - ดูโอโม

 
กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SIT 10 DAYS (EUR_38A)


เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย (โครเอเชีย) - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่ - นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต - สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน - สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - ขึ้นกำแพงเมืองเก่า - ดูบรอฟนิก -  มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO 


กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SIT 10 DAYS (EUR_38A)


เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย (โครเอเชีย) - ซาเกรบ - เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน - สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - ขึ้นกำแพงเมืองเก่า - ดูบรอฟนิก - เคเบิ้ลคาร์ - เคฟทัท - บินสู่เวียนนา - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 20 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

AUSTRIA - SLOVENIA - ITALY 10 DAYS (EUR_39)


เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต - ลูบลิยานา (สโลเวเนีย) - ถ้ำโพสทอยน่า - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise - เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่า - มิวนิค - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เที่ยวชมเมือง - ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้ง 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 20 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TULIP FESTIVAL : BEST OF NORTH 9 DAYS (EUR_43B)


แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ - เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 22-30 มี.ค. // 12-20 เม.ย. // 21-28 เม.ย. // 5-13 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TULIP FESTIVAL (EUR_43D)


TULIP 4 GOURMET TOUR


เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน


แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรดไลท์ - อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้ง - โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟ TGV - ดิจอง - อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12-20 เมษายน // 28 เมษายน-5 พฤษภาคม // 4-12 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์เบเนลักซ์ 8 วัน (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)


ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 


ปารีส - แร็งส์ - แม็ส - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์ - รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


กำหนดการเดินทาง : 

ราคาทัวร์ 64,900 บาท  : วันที่ 26 เม.ย.- 3 พ.ค. / 1-8 พ.ค. 61
ราคาทัวร์ 69,900 บาท  : วันที่ 10-17 เม.ย. 61

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์ยุโรปตะวันออก 10 วัน (บินตรง)


(เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวาเกีย – ฮังการี)


มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – เซนต์วูลฟ์กัง – ฮอลสตรัท (ขึ้นกระเช้าสกายวอล์ก) – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวีวารี – ปราก (ปราสาทปราก) – เบอร์โน่ – วาลติเซ (ปราสาทวาลติเซ) – บราติสลาวา – เจอร์ (สำนักสงฆ์พานโนฮัลมา)- บูดาเปสต์ (ป้อมชาวประมงบาสเตียน) – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟเอาท์เลต – เวียนนา (พระราชวังเชิงบรุนน์) – เมลค์ (สำนักสงฆ์เมลค์)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 78,400 บาท : วันที่ 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 61 (วันแรงงาน)
ราคาทัวร์ 82,400 บาท : วันที่ 13 – 22 เม.ย. 61 (สงกรานต์)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน


(3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก)


มิวนิค – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – สนามฟุตบอลสโมสร บาเยิร์นมิวนิค – พระราชวังชไลซ์เฮม – พิพิธภัณฑ์ BMW Welt – ซาลส์บวร์ก – เซ็นต์วูลฟ์กัง – ฮอลสตรัท – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวีวารี – ปราก


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้นที่ 67,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน


(3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก)


มิวนิค – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – สนามฟุตบอลสโมสร บาเยิร์นมิวนิค – พระราชวังชไลซ์เฮม – พิพิธภัณฑ์ BMW Welt –  ซาลส์บวร์ก – เซ็นต์วูลฟ์กัง –  ฮอลสตรัท – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวีวารี – ปราก


กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ 59,900.- บาท : วันที่ 13-20 เม.ย.** (**ราคา 62,900) / 26 เม.ย.- 3 พ.ค./ 28 เม.ย. – 5 พ.ค./ 24-31 พ.ค.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

บอลข่าน แกรนด์ทัวร์ 10 วัน


(แอลเบเนีย – โคโซโว – มาซิโดเนีย – อิตาลี) 


บารี – ดูร์เรส – ติรานา – ครูเปีย – เพค – พริชตีนา – สโกเปีย – พรีเลป – โอครีด – บิโตลา – เบรัท 


กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 73,900 บาท : วันที่ 8-17 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน


โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด์ และ ไอร์แลนด์แบบเต็มๆ
สกอตแลนด์– กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – เบลฟัสต์ – ไจแอนท์ คอสเวย์ – ดันลูซ – กัลเวย์ –  คลิฟ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค – คิลลานีย์ – คอร์ค – แคสเซล - คิลเคนนีย์ – ดับลิน
บินเข้า เอดินบะระ (สหราชอาณาจักร) – บินออก ดับลิน  (ไอร์แลนด์)


กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : วันที่ 23 มี.ค.-1 เม.ย.  / 9-18 เม.ย.  / 27 เม.ย. - 6 พ.ค./ 25 พ.ค. - 3 มิ.ย. / 15-24 มิ.ย. / 11- 20 ก.ค. / 27 ก.ค. - 5 ส.ค. / 10-19 ส.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สกอตแลนด์ 8 วัน


โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของสกอตแลนด์ แบบเต็ม ๆ พร้อมล่าแสงเหนือช่วงหน้าหนาว


สกอตแลนด์– กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – ลอช โลมอน – ฟอร์ต วิลเลี่ยม  – ไอเซิล ออฟ สกาย –  ดรัมนาโดช – อินวาเนส – เพิร์ธ – เอดินบะระ (หน้าหนาว พ.ย.- มี.ค. มีโอกาสเห็นแสงเหนือ)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 72,500 บาท : วันที่ 23-30 มี.ค.2561
ราคาทัวร์ 78,000 บาท : วันที่ 12-19 เม.ย./ 13-20 เม.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

เยอรมัน - บาวาเรีย 8 วัน

 

***บินตรงสู่ซูริค ด้วยสายการบินสวิส เที่ยวคุ้มเมืองสวยแคว้นบาวาเรีย***


ซูริค – เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – มิวนิค – เรเกนสบวร์ก – นูเรมเบิร์ก – บัมแบร์ก – เวิร์ซเบิร์ก – เข้าชมพระราชวังเวิร์ซเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดิงเกลส์บูห์ – สตุ๊ดการ์ต – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ PORSCHE – ทูบินเกน – ทะเลสาบทิทิเซ่ – น้ำตกไรน์  


กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 64,900 บาท : วันที่ 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 61
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย./  11-18 เม.ย./  3-10 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

นิว สเปน - โปรตุเกส 10 วัน 


(โปรแกรมปรับปรุงใหม่ เที่ยวเมืองบาเลนเซีย และสองเมืองมรดกโลก เมริด้า/เอโวรา พร้อมช้อปปิ้งเอาท์เลต)

 

บาร์เซโลน่า, มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์, เพนิสโคล่า, ปราสาทเพนิสโคล่า, บาเลนเซีย, มาดริด, ช้อปปิ้งเอาท์เลต, โทเลโด, มหาวิหารโทเลโด, พระราชวังหลวง, คอร์โดบ้า, เซบีญ่า, หอคอยฆีรัลดา, ชมระบำฟลาเมนโก้, เมอริด้า, เอโวรา, มหาวิหารเจอโรนิโม, หอคอยเบเล็ง, ลิสบอน


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 72,900 บาท : วันที่ 28 เม.ย.-7 พ.ค./ 30 เม.ย.-9 พ.ค./ 26 พ.ค.- 4 มิ.ย./ 25 ก.ค.- 3 ส.ค./ 15-24 ก.ย./ 13-22 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส ออสเตรีย เยอรมัน 8 วัน 6 คืน

 

ซูริค – ซังท์กาลเลิน – อินช์บรูค – สวารอฟสกี้เวิร์ล – คาปรุน – ขึ้นเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น – เซลแอมซี - ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตรัท – เซ็นต์วูฟกัง – เบิร์ชเทสการ์เด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค - มิวนิค – ลินเดา – น้ำตกไรน์ – ซอฟฮาวเซ่น – ซูริค

 

กำหนดการเดินทาง :

ราคาทัวร์ 69,900 บาท : วันที่ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย. 61
ราคาทัวร์ 66,900 บาท :
วันที่ 10-17 มี.ค. / 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

บัลแกเรีย – โรมาเนีย 9 วัน (เทศกาลกุหลาบ)


(บัลแกเรีย) โซเฟีย – รีล่า – พลอฟดิฟ – คาลานซัค – เทศกาลกุหลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว 
(โรมาเนีย ) บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – ปราสาทเปเลส – บราซอฟ  – บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า 


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 73,900 บาท : วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

โรมาเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน (เทศกาลกุหลาบ)


 (โรมาเนีย ) บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – ปราสาทเปเลส - บราซอฟ  – บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า 
(บัลแกเรีย) โซเฟีย – รีล่า – พลอฟดิฟ –คาลานซัค – เทศกาลกุหลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 73,900 บาท : วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

 

(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)


กดังส์ – มัลบอร์ก – โทรุน – พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ – ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – พระราชวังหลวง


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : วันที่ 22-31 มี.ค./ 29 เม.ย.-8 พ.ค.61

ราคาทัวร์ 74,900 บาท : วันที่ 12-21 เม.ย.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

แกรนด์สกอตแลนด์ 8 วัน


โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของสกอตแลนด์ แบบเต็มๆ พร้อมล่าแสงเหนือช่วงหน้าหนาว


สกอตแลนด์– กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – ลอช โลมอน – ฟอร์ต วิลเลี่ยม  – ไอเซิล ออฟ สกาย – ดรัมนาโดช – อินวาเนส – เพิร์ธ – เอดินบะระ (หน้าหนาว พ.ย.- มี.ค. มีโอกาสเห็นแสงเหนือ)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 72,500 บาท :
วันที่ 23-30 มี.ค. 61
ราคาทัวร์ 78,000 บาท :
วันที่ 12-19 เม.ย. 61 / 13-20 เม.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 12 วัน


บากู – โกบัสตาน– เชคี - ลาโกเดกี้ – ไซน์นากิ - ทบิลิซี่– ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน

เยเรวาน (พักค้าง 2 คืน) - มิทสเคต้า -  สเตพ้านท์สมินด้า (พักค้าง 2 คืน) - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์


กำหนดการเดินทาง :
ราคาทัวร์ 95,000 บาท : 
วันที่ 7-18 เม.ย. / 12-23 เม.ย. / 5-16 พ.ค. / 15-26 มิ.ย./ 20-31 ก.ค./ 9-20 ส.ค./ 14-25 ก.ย./ 12-23 ต.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ออสเตรีย – สวิส (ขึ้น 2 เขา) 8 วัน


(โปรโมชั่น สงกรานต์ 2018 …. แพลนเที่ยวล่วงหน้า ในราคาโปรโมชั่น)


เวียนนา – ช้อปปิ้ง เอาท์เลต – ลินซ์ – เซ็นต์วูฟกัง – ฮอลสตรัท – ซาลส์บวร์ก – อินช์บรูค - สวารอฟสกี้ – เซ็นต์ มอริทซ์ – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาปิสแนร์ – อินเตอร์ลาเก้น – ขึ้นจุงเฟรา – ลูเซิร์น – เบิร์น – ซูริค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น... 79,900 บาท : วันที่ 9-16 เม.ย./ 11-18 เม.ย. 2018 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ 8 วัน 6 คืน


(เที่ยวเมืองอันซีนแสนสวยและโรแมนติกแห่งฝรั่งเศสตะวันออกและสวิส)


บาเซิล – มัลลูส – แบลฟอร์ – มงเบลียาร์ – เบอซ็องซง (เมืองมรดกโลก) – ปงตาร์ลิเยร์ – โมเรซ – อันซี – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ - มาร์ทินี – ฟรีบูร์ก – เบิร์น – ซูริค


กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ 75,000 บาท  : วันที่ 27 มี.ค. - 3 เม.ย.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ 8 วัน (สงกรานต์)


(เที่ยวเมืองอันซีนแสนสวยและโรแมนติกแห่งฝรั่งเศสตะวันออกและสวิส)


บาเซิล – มัลลูส – แบลฟอร์ – มงเบลียาร์ – เบอซ็องซง (เมืองมรดกโลก) - ปงตาร์ลิเยร์ – โมเรซ –  อันซี – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ - มาร์ทินี – ฟรีบูร์ก – เบิร์น – ซูริค


กำหนดการเดินทาง :
ราคาพิเศษ...76,900 บาท เท่านั้น  : วันที่ 9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 2018

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ไอบีเรีย – อันดอร์รา – ริเวียร่า – โพรวองซ์ 10 วัน


(สัมผัสความสวยงามของประเทศเล็กๆในหุบเขา.... ประเทศ อันดอร์รา)


บาร์เซโลนา – วิก – อันดอร์รา – แปร์ปิยอง – การ์กาสซอนน์ – นาร์บอนน์ – มองต์เปอลิเยร์ – นีมส์ – เรอมูแล็ง – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – วาลองโซล – มาร์กเซย์ – ตูลง – แอนธีปส์ – นีซ


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : วันที่ 17-26 มี.ค. / 24 มี.ค.-2 เม.ย. 2018
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : วันที่ 10-19 เม.ย. (บิน LH) / 12-21 เม.ย. 2018 (บิน LH)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อันซีน ดอยช์แลนด์ (เยอรมัน) 10 วัน


แฟร้งค์เฟิร์ต - ดาร์มสตัดท์ - ไมนทซ์ - โคเบลนซ์ - ซีเกน - คาสเซิล - เบราน์ชไวก์ - เบรเมน - ฮัมบูร์ก - ชเวริน - เบอร์ลิน - เดรสเดิน - เคมนิทซ์ -  เพลาเอิน - ไบรอยท์ - บัมแบร์ก - นูเรมเบิร์ก - มิวนิค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท :
วันที่ 18-27 มี.ค. 2018
ราคาทัวร์ 85,900 บาท :
วันที่ 9-18 เม.ย. (TG) / 11-20 เม.ย. 2018 (LH)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร 10 วัน


เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, กอเตอร์ (มอนเตเนโกร), บุดวา, พอดกอรีตซา, เซตินเย


กำหนดการเดินทาง
ราคา 79,900 บาท : วันที่ 5-14 เม.ย./  8-17 เม.ย./ 10-19 เม.ย. 61
ราคา 80,900 บาท : วันที่ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 11-20 เม.ย. 61 (**บินด้วย OS)
ราคา 77,900 บาท : วันที่ 27 เม.ย.- 6 พ.ค./ 29 เม.ย.- 8 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร 10 วัน


เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, กอเตอร์ (มอนเตเนโกร), บุดวา, พอดกอรีตซา, เซตินเย


กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 78,900 บาท : วันที่ 22-31 พ.ค./ 25 ก.ค.- 3 ส.ค./ 7-16 ส.ค.61
ราคา 75,900 บาท : วันที่ 30 ก.ย.- 9 ต.ค./ 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค./ 19-28 ต.ค.61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ลัวร์ - ไรน์ - ลอมบาร์ดี 10 วัน 


(Unseen French-Italian Villages)


มิลาน – ตูริน - นีเชลิโน – ช็องเบรี – เกรอน็อบ – วาล็องส์ – ลียง – แซ็งเอเตียน – แกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ – บูร์ก – ออร์เลอ็องส์ – ปารีส (พักปารีส 2 คืนพร้อมช้อปปิ้งเอาท์เลท)


กำหนดการเดินทาง : 

ราคาทัวร์ 93,900 บาท : วันที่ 23 มี.ค.- 1 เม.ย. / 27 เม.ย. - 6 พ.ค. 18
ราคาทัวร์ 97,900 บาท :
วันที่ 9-18 เม.ย. (CDG//MXP) / 11-20 เม.ย. 18 (CDG//MXP)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ลัวร์ - ไรน์ - ลอมบาร์ดี 10 วัน


(Unseen French-Italian Villages)


ปารีส (พร้อมช้อปปิ้งเอาท์เลท) - ออร์เลอ็องส์ - บูร์ช - แกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - แซ็ง เอเตียน -  ลียง - วาล็องส์ - เกรอน็อบ - ช็องเบรี - นีเชลิโน - ตูริน - มิลาน 


กำหนดการเดินทาง :
ราคาทัวร์ 97,900 บาท : วันที่ 9-18 เมษายน / 11-20 เมษายน 2561 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ฝรั่งเศส – อัลซาส – ป่าดำ – สวิส (จุงเฟรา) 8 วัน


ปารีส – ล่องเรือบาโตปารีเชียง -  ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล -  แกลลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ – แม็ส – น็องซี  สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก - แบลคฟอร์เรส (ป่าดำ) – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ – ซอฟฮาวเซ่น -  น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น  – ขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเตอร์ลาเก้น – เบิร์น  - ซูริค 


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท  : วันที่ 12-19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน


ซูริค, น้ำตกไรน์, ซังท์กาลเลิน, ลูเซิร์น, ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น (พักค้าง 2 คืน), ขึ้นเขาจุงเฟรา, มองเทรอซ์, ทาช, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ลูกาโน่, โคโม่, เวโรน่า, เวนิส, มิลาน


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 118,900 บาท : วันที่ 5 – 15 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

คองโก – ยูกันดา – รวันดา – บุรุนดี 12 วัน


(ทริป... ตามหา กอริลลา และ ชมภูเขาไฟ ลาวาเดือด แห่งคองโก)


เอ็นเทบเบ (ยูกันดา) – เมอร์ชิสัน ฟอลล์ – ชิมแปนซี แทร็กกิ้ง – เกมส์ไดร์ฟ – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ (คองโก) – กอริลลา แทร็กกิ้ง – เดินขึ้นภูเขาไฟนีอากอนโก – คิกาลี (รวันดา) – บูจุมบูรา (บุรุนดี)
(ทริปพิเศษ..กับการท่องเที่ยว 4 ประเทศในกลุ่มแอฟริกากลาง)


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาพิเศษ.... 299,900 บาท : วันที่ 9-20 สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน


เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส – เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – ลิโทโคโร  – เทสสโลนิกิ

 

กำหนดการเดินทาง : 
ราคา 109,900 บาท : วันที่ 8-17 เม.ย. / 11-20 เม.ย. / 27 เม.ย.-6 พ.ค. / 8-17 มิ.ย. / 11-20 ก.ค. / 10-19 ส.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู 10 วัน


(ไฮไลท์.....ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือน 3 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)


สุดยอดทริปพิเศษ เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป


รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร/น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก/มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา 

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Christ The Redeemer) - น้ำตกอิกวาซุ - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน้ำตกอิกวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ - ลิมา (เปรู) ถิ่นกำเนิดจักรวรรดิอินคา - คูซโก้ - มหัศจรรย์ มาชูปิคชู


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาเริ่มต้น 199,900 บาท : วันที่ 17-26 มี.ค. / 21-30 เม.ย. / 19-28 พ.ค. / 16-25 มิ.ย. / 14-23 ก.ค. / 11-20 ส.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

เทศกาลดอกไม้ เคอร์เคนฮอฟ 8 วัน


ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์


ปารีส – อามีแย็งส์ – อาราส – ลีลล์ – แอนท์เวิร์ป – รอตเทอร์ดาม – อัมสเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ – เดอะเฮก – เกนท์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์เริ่มต้น 72,900.- บาท : วันที่ 11-18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ฝรั่งเศส มงแซงต์ มิเชล 8 วัน 


ปารีส - รูอ็อง - ก็อง - มงแซงต์ มิเชล - ชาโตบรียองค์ - เชอนงโซ - ชาทร์ – ปารีส


กำหนดการเดินทาง
ราคาทัวร์ 73,900.- บาท : วันที่ 12 – 19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

EUROPE ROMANTIC 9 DAYS 6 NIGHTS


ออสเตรีย - เยอรมัน 


กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์(มรดกโลก) – ล่องแม่น้ำดานูบชมเมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - อิสระช้อปปิ้งถนนคาร์ทเน่อร์ – กรุงเวียนนา – เมืองเมลค์ – Benedictine Abbey Baroque – เมืองลินซ์ – มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค – ซาลซ์บวร์ก – สวนมิราเบลล์ – เมืองฮัลล์ชตัทท์ (มรดกโลก) – อินสบรูค – หลังคาทองคำ – โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ – เมืองวัตเตนส์ – พิพิธภัณฑ์คริสตัลชวารอฟสกี้ – เมืองอินสบรูค – เมืองพรีน – ล่องเรือทะเลสาบคิมเซ่ – พระราชวังเฮอเรินคิมเซ่ – เมืองฟุสเซ่น – เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นั่งรถม้า – มิวนิค – อิสระช้อปปิ้งบริเวณจตุรัสมาเรียนพลาส 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13-21 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

DREAMY EUROPE 10 DAYS 7 NIGHTS


เยอรมัน – เช็ก – สโลวัค – ออสเตรีย


มิวนิก – เมืองพัสเซา – ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ – สาธารณรัฐเชก – ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ – เมืองครุมลอฟ – เมืองคาร์โลวีวารี สาธารณรัฐเชก – อาคารโคโลนาเต้ – กรุงปราก(เมืองมรดกโลก) – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เดินชมย่านช่างทองโบราณ – ชมพระราชวังหลวง – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – กรุงปราก – เมืองบราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวาวัค) – ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (45 นาที)  - ปราสาทบราติสลาวา(ผ่านชม) – กรุงเวียนนา (ประเทศออสเตรีย) – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์  – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - Parndorf เอาท์เล็ท – กรุงเวียนนา – เมืองเซนต์วูล์ฟกัง – เมืองฮัลล์ชตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก) – เมืองฮัลล์ชตัทท์ – เมืองซาลส์บวร์ก(มรดกโลก) – สวนมิราเบลล์ - บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – เมืองมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) – โอเปร่าเฮ้าส์ – มาเรียนพลาสท์ – นครมิวนิค


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ออสเตรีย – สาธารณรัฐเช็ก 8 วัน 5 คืน


กรุงเวียนนา – เบอร์โน (เมืองมรดกโลก) – นั่งรถราง(ขึ้นกับสภาพอากาศ) – สาธารณรัฐเช็ก – กรุงปราก(เมืองมรดก-โลก) – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์ – กรุงปราก – ปราสาทปราก – เขตเมืองเก่า – มหาวิหาร – โกลเด้นเลน – เมืองเชสกี้ – คลุมลอฟ – ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ – เมืองเชสกี้คลุมลอฟ – เมืองซาลซ์บวร์ก(มรดกโลก) – บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – มิราเบลล์การ์เด้น – เมืองเซนต์วูล์ฟกัง(มรดกโลก) – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก) – เมืองเมลค์ - Benedictine Abbey Baroque – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าท์ - ถนนวงแหวน – ผ่านชมตัวเมือง – อิสระช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 29 เมษายน – 06 พฤษภาคม  2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

เยอรมัน – ออสเตรีย (บาวาเรีย – ทิโรล) 9 วัน 6 คืน


มิวนิก – สนามกีฬา Allianz Arena – BMW Welt – มาเรียนพลาส – ชมโบถส์หัวหอมคู่ – อิสระช้อปปิ้ง – เมืองมิวนิค – เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวาสไตน์ (มีรถบริการขึ้นชมปราสาท) – นั่งรถม้า – เมืองโอบาร์อัมเมอร์เกา - เมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียรเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่(กระเช้าไฟฟ้า) – Golden Roof ชมเมืองเก่า – อินส์บรูค – เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือ – เมืองฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก) – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ – เมืองเซนต์วูล์ฟกัง (มรดกโลก) – เมืองซาลซ์บวร์ก – มิราเบลล์การ์เด้น – ป้อมโฮเฮนซาลซ์บวร์ก – บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์(มรดกโลก) – พระราชวังฮอฟบวร์ค – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์(สินค้าแบรนด์เนม) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 09-17 เมษายน 2561 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน


แฟรงค์เฟิร์ต – เมืองเซนต์กอร์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองโคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – เมืองโคโลญจน์ – ประเทศเนเธอร์แลนด์ – กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียะไนเพชร - จตุรัสดัมสแควร์ – กรุงอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมโบราณ – รองเท้าไม้ก๊อก – ทุ่งดอกทิวลิปลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรูจส์(มรดกโลก) – ล่องเรือเวนิส – กรุงบรัสเซลล์ – จตุรัสกรองปลาส - เดอะแกรนด์เพลส(มรดกโลก) – พระราชวังหลวง – ชมหนูน้อยแมนเนเกนพิส – กรุงปารีส – ชมหอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – อิสระช้อปปิ้งย่านโรงละครโอเปร่า – ห้างแพรงตอน – ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ 10 วัน


บารี – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มินา – เซฟาลู – ปาแลร์โม – มอนเรอาเล  เปียซซา อาร์เมรินา – ปอซซาโล – เซนต์จูเลียน – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์ – เกาะโกโซ – ฮาการ์กิม – ราบัต

 

กำหนดการเดินทาง

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : วันที่ 8-17 เม.ย. / 28 เม.ย.-7 พ.ค./ 26 พ.ค.-4 มิ.ย./ 16-25 มิ.ย. / 21-30 ก.ค. / 11-20 ส.ค. / 15-24 ก.ย. / 13-22 ต.ค. / 20-29 ต.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

BEST OF ENGLAND 8 DAYS 5 NIGHTS (E10_2)


ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) – ซาลส์เบอรี่ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – วิหารเมืองบาธ – เข้าชมโรงอาบน้ำโรมัน – สะพานพัลท์นีย์ – คอทส์โวลส์ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน –บ้านเกิดเชคสเปียร์ (ชมด้านนอก) – แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด – ยอร์ก – มหาวิหารยอร์ก (ชมด้านใน) – ชมเมืองยอร์ก – เบอร์มิงแฮม –  อ๊อกซ์ฟอร์ด – สะพานถอนหายใจ – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – บิสเตอร์ – อิสระ ช้อปปิ้ง ณ บิสเตอร์ วิลเลจเอาท์เล็ต – ลอนดอน –  มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – สะพานเวสต์มินสเตอร์ – อาคารรัฐสภาเวสต์มินเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอายส์ – อิสระช็อปปิ้ง – หอคอยลอนดอน – ทาวเวอร์ บริดจ์ – พิพิธภัณฑ์บริติช 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Historic of Poland-Hungary-Austria-Germany 10 Days (SIRI_01)


“ร่วมชมความงดงามของมรดกโลกในดินแดนแห่งสมรภูมิในอดีต เมืองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในโลก สร้างคติเตือนใจและแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลัง โดยสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์กับกลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่น กับดินแดนใหม่ ๆ ที่นี่คือ โปแลนด์ ฮังการี ออสเตรียและเยอรมนี”


กำหนดการเดินทาง : วันที่  6 - 15 เม.ย., 13 - 22 เม.ย., 4 - 13 พ.ค 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Classic Northern Europe 9 Days (SIRI_02)


“เชิญท่านเยี่ยมชมมนต์เสน่ห์แห่งยุโรปเหนือ กับเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาของชนชาติเยอรมัน ตามรอยเรื่องราวและความรุ่งเรืองแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นรากฐานของความยิ่งใหญ่และเกรียงไกรสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการเดินทางสุดคลาสสิคในดินแดนที่เคยตกอยู่ท่ามกลางสมรภูมิสงครามโลก ที่นี่คือ สาธารณรัฐเช็กและเยอรมนี”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 – 15 เม.ย., 13 – 21 เม.ย., 5 – 13 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Romantic of Eastern Europe 10 Days (SIRI_03)


“ชมความงดงามของอัญมณีแห่งยุโรปตะวันออก ตามรอยความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ฮับส์บรูก เยี่ยมชมมรดกโลกกับ 4 เมืองหลวงแห่งลุ่มน้ำดานูบ เอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจ เพราะที่นี่คือ ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย และสาธารณรัฐเช็ก”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 15 เม.ย., 13 – 22 เม.ย., 4 – 13 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Explore Spain-Portugal 9 Days (SIRI_04)


“สำรวจดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานด้วยศิลปะวัฒนธรรม แบบคริสต์ อิสลามและฮิบรู โดยมีความหลากหลายทั้งศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักเดินทางสำรวจโลกในอดีต ส่งผลให้กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ มั่งคั่ง ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในเวลาต่อมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของโลกสมัยใหม่ด้วย เพราะที่นี่คือ สเปน โปรตุเกส”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 -15 เม.ย., 13 – 21 เม.ย., 5 -13 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Grand Italy 10 Days (SIRI_07)


“นำทุกท่านพบกับความงดงามของดินแดนที่อุดมไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรมที่สวยงามตระการตา หยั่งรากลึกนานกว่า 3,000 ปี ส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าแก่ชนรุ่นหลัง รวมไปถึงสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ นอกจากนี้ยังเปี่ยมล้นไปกับวิวทิวทัศน์ของภูมิประเทศที่หลากหลาย รวมไปถึงท้องทะเลที่แสนงาม เพราะที่นี่คือ อิตาลี”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 15 เม.ย., 13 – 22 เม.ย., 4 – 13 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Northern Italy Romantic 11 Days (SIRI_08)


“เปิดมุมมองการเดินทางไปยังดินแดนที่มีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ ผนวกกับเมืองชนบทที่เงียบสงบ มีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม รวมไปถึงอากาศที่บริสุทธิ์ ขนาบข้างด้วยธรรมชาติที่แสนงดงาม ผสมผสานกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวโรมัน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของการท่องเที่ยวในดินแดนแห่งนี้ เพราะที่นี่คือ อิตาลีตอนเหนือ”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 16 เม.ย., 4 – 14 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Southern Italy and Sicily 10 Days (SIRI_09)


“เดินทางสำรวจมรดกโลกในดินแดนเก่าแก่อย่างเมืองโบราณของอดีตจักรวรรดิที่รุ่งเรืองที่สุดอย่างโรมัน ในย่านคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน สัมผัสบรรยากาศของท้องทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก รวมไปถึงบรรยากาศแบบชนบทริมชายฝั่ง ที่ตั้งเมืองทอดตัวเรียงยาวอยู่บนไหล่เขา ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และประทับใจมิรู้ลืม เพราะที่นี่คือ อิตาลีตอนใต้”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 15 เม.ย., 4 - 13 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Italy-Swiss-France 11 Days (SIRI_10)


“ก้าวเท้าไปเปิดโลกทัศน์แห่งการท่องเที่ยวยุโรป ด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเส้นทางสุดแสนโรแมนติก ในเมืองที่เจริญที่สุดรวมไปถึงเมืองที่มีบรรยากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผสมผสานวัฒนธรรมของชนชาติยุโรป กลายมาเป็นเส้นทางสุดประทับใจที่ท่านจะไม่มีวันลืมเลือน เพราะเส้นทางนี้ คือ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 16 เม.ย., 13 – 22 เม.ย., 4 -14 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Grand France 12 Days (SIRI_11)


“เยี่ยมชมดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ บริบูรณ์ไปด้วยมรดกโลกทางสถาปัตยกรรมและสถานที่อันน่าตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชมบรรยากาศเมืองเก่า รวมไปถึงความหรูหราในเมืองชั้นนำของโลก ตระเวนเดินทางตั้งแต่เหนือจรดใต้ ในประเทศที่ยิ่งใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พร้อมของฝากที่ระลึกมากมาย เพราะที่นี่คือ ประเทศฝรั่งเศส”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 5 – 16 เม.ย., 3 – 14 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

France & Alps 10 Days (SIRI_12)


“เยี่ยมชมเมืองชนบทตามท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ลัดเลาะไปยังดินแดนแห่งน้ำองุ่นเลิศรส เพลิดเพลินกับการชมสิ่งล้ำค่าทางสถาปัตยกรรมที่ประกอบกับธรรมชาติอย่างลงตัวและงดงาม รวมไปถึงวิวทิวทัศน์อย่างไร้ขีดจำกัดกับยอดเขาที่เปรียบเสมือนหลังคาของทวีปยุโรป เพราะที่นี่คือ ฝรั่งเศสและเทือกเขาแอลป์”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 15 เม.ย., 4 – 13 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Ireland and Northern Ireland 12 Days (SIRI_13)


“นำท่านเดินทางสู่เกาะอังกฤษ และเดินทางข้ามไปยังเกาะแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่มีธรรมชาติพร้อมสรรพ ถือเป็นดินแดนที่ร้องหาความสงบสุขเรื่อยมา เชิญชวนชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมกับสถานที่อันล้ำค่าของชาติ มีปราสาทเก่าแก่นับร้อยพัน บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง ตั้งมั่น และรักชาติอย่างหาที่สุดไม่ได้ เพราะที่นี่คือ ไอร์แลนด์”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 5 – 16 เม.ย., 3 – 14 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Italy-Swiss-France 9 Days (SIRI17)

 


ก้าวเท้าไปเปิดโลกทัศน์แห่งการท่องเที่ยวยุโรป ด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเส้นทางสุดแสนโรแมนติก ในเมืองที่เจริญที่สุดรวมไปถึงเมืองที่มีบรรยากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผสมผสานวัฒนธรรมของชนชาติยุโรป กลายมาเป็นเส้นทางสุดประทับใจที่ท่านจะไม่มีวันลืมเลือน เพราะเส้นทางนี้ คือ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 -15 เม.ย., 13 – 21 เม.ย., 5 -13 พ.ค., เดือนมิ.ย. – ก.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Germany- Netherland - Belgium - France 8 Days (Tulip) (SIRI21)


แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม – ย่านโคมแดง – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร - สวนเคอเคนฮอฟ - บรูกจ์ - บรัสเซลส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน


กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Germany- Netherland - Belgium - France 8 Days (Benelux) (SIRI21)


แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง (Red Light District) - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - บรูกจ์ - บรัสเซลล์ - แวร์ซายน์ -  ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง Galleries Lafayette


กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Austria – Poland – Hungary – Germany 10 Days (SIRI24)


ร่วมชมความงดงามของมรดกโลกในดินแดนแห่งสมรภูมิในอดีต เมืองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในโลก สร้างคติเตือนใจและแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลัง โดยสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์กับกลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่น กับดินแดนใหม่ ๆ ที่นี่คือ โปแลนด์ ฮังการี ออสเตรียและเยอรมนี


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 - 15 เม.ย., 11 - 20 พ.ค., 8 -17 มิ.ย., เดือนก.ค. – ส.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Eastern Europe 9 Days (SIRI25)


มิวนิก – ฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ครุมลอฟ – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาลล์ – เมืองเก่าปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – พระราชวังเชินบรุนน์ – ริงสตราเซ่ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 – 15 เม.ย., 13 – 21 เม.ย., 5 – 13 พ.ค., เดือนมิ.ย. – ก.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Greece 9 days


เยือนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ แหล่งรวมอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก


พักเกาะซานโตรินี “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน”  2 คืน 


ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย ที่ขึ้นชื่อว่า เป็นสถานที่อีกแห่งที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง


อิสตันบูล – เอเธนส์ – อะราโชวา – หมู่บ้านอิเทีย – เดลฟี่ – คาลาบาก้า (เมทธีออรา) – เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่ (นั่งเรือ Speed Boat) – ชมพระอาทิตย์ตกดินหมู่บ้านเอีย – ทัวร์ภูเขาไฟ – ว่ายน้ำที่ Hot Springs – ฟิรา – เกาะซานโตรินี่ – เอเธนส์ (นั่งเรือ Ferry ชั้นธุรกิจ) – อิสตันบูล


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 – 15 เม.ย. // 14 – 22 เม.ย. // 28 เม.ย. – 6 พ.ค. // 26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved