กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

 

 

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีทัศนียภาพงดงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบริสุทธิ์ สะอาด และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ชาวกีวีมีมนุษย์สัมพันธ์อันอบอุ่น  ลักษณะนิสัยน่ารักน่าคบหา ตลอดจนมีธรรมเนียมประเพณีที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองเข้ากับวัฒนธรรมใหม่จากโลกตะวันตกได้อย่างลงตัว

 

 

แกรนด์นิวซีแลนด์ 10 วัน (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้)
อ๊อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค – นั่งรถไฟ Taieri Railway – ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท – แอร์โร่ทาวน์ – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 20 เม.ย. / 24 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท     ดาวน์โหลดโปรแกรม 

     

 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ - เกาะใต้ 9 วัน (WWV05) 
โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner - โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ - ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16-24 ก.พ. // 16-24 มี.ค. // 13-21 เม.ย. // 27 เม.ย. - 5 พ.ค. // 4-12 พ.ค. // 11-19 พ.ค. // 18-26 พ.ค. 2562
ราคา: 127,000 บาท    ดาวน์โหลดโปรแกรม

     
  BW… Holiday New Zealand Tour 7 Days
ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค – ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ – ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค – ทะเลสาบเทคาโป – แวะแซลม่อนฟาร์ม – แอชเบอร์ตั้น –ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562( สงกรานต์)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
 

BW Amazing New Zealand Tour 7 Days
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

BW Amazing New Zealand Tour 7 Days
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562( สงกรานต์)
ดาวน์โหลดโปรแกรม

     
  BW Romantic South Island Tour 7 Days
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 –18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
 

BW Highlight New Zealand Nth &Sth 7 DAYS 5 NIGHTS
อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป – ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – โอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

BW Highlight New Zealand Nth &Sth 8 DAYS 6 NIGHTS
อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป – ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – โอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 – 18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 
ดาวน์โหลดโปรแกรม

     
 

BW. Grand tour New Zealand Nth & Sth 9 DAYS 7 NIGHTS
อ็อคแลนด์-ชมเมือง-หอคอยสกาย ทาวเวอร์-ช็อปปิ้ง-ชมหมู่บ้านฮอบบิท- โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช--แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ-รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

BW. Grand tour New Zealand Nth & Sth 9 DAYS 7 NIGHTS
อ็อคแลนด์-ชมเมือง-หอคอยสกาย ทาวเวอร์-ช็อปปิ้ง-ชมหมู่บ้านฮอบบิท- โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช--แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ-รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9 -17  เมษายน 2562 ( สงกรานต์)
ดาวน์โหลดโปรแกรม

     
  BW  Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights
ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ – ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง – ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือ Wild Life – ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 19 – 24 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  SOUTH NEW ZEALAND 7 DAYS 5 NIGHTS (N01_3)
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบเตอานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ –  ล่องเรือชมวนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ – สะพานคาวารัว (ชมการกระโดดบันจี้จั๊ม) – นั่งเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีค ฟาร์ม ( ชมโชว์ตัดขนแกะ, สุนัขต้อนแกะ ) – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (เล่นลูจจ์ฟรี!) – เมืองครอมเวลล์ – ร้านผลไม้ป้าโจนส์ – ช่องเขาลินดิส – แมกเคนซี –  เม้าคุกส์ – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน – ทะเลสาบปูคากิ  – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – โบสถ์ CHURCH OF GOOD SHEPHERD – เมืองไครสต์เชิรช์ ( ชมเมืองและช้อปปิ้ง )    
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 18 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  BW  Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights
ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS) – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า – อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว – ไคร้สท์เชิร์ช
พิเศษ..อาหารไทย 1 มื้อ / แถมกุ้งมังกร และ เป๋าฮือทะเลใต้
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16 – 21 พฤษภาคม // 21 – 26 มิถุนายน // 12 – 17 กรกฎาคม // 8 -13 สิงหาคม // 19 – 24 กันยายน 2562 
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  BW Amazing New Zealand Tour 7 Days 5 Nights
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ 
พิเศษ  !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์ // รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม (วิสาขบูชา) // 19 - 25 มิถุนายน // 12 - 18 กรกฎาคม // 07 - 13 สิงหาคม // 12 - 18 กันยายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  BW Romantic South Island Tour 7 Days
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
พิเศษ  !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์ // รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม (วิสาขบูชา) // 19 - 25 มิถุนายน // 12 - 18 กรกฎาคม // 07 - 13 สิงหาคม 2562 // 12 - 18 กันยายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  BW Grand tour New Zealand Nth & Sth   
เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน 

อ็อคแลนด์  – โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – โอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์ – วอคเตอร์พีคฟาร์ม – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม / 15 – 23 มิถุนายน / 13 -21 กรกฎาคม / 10 – 18 สิงหาคม / 14 – 22 กันยายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved