กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวรัสเซียและไบคาล
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวสหพันธรัฐรัสเซียและไบคาล

 

 

 

     
     
  ROMANTIC RUSSIA 8 DAYS (EUR_27)
มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - สถานีรถไฟใต้ดิน - เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - มอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้ - ล่องเรือแม่น้ำเนวา - ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - ชมบัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 18 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  RUSSIA 7 DAYS (EUR_27A)
กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) - สถานีรถไฟใต้ดิน - เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – ช้อปปิ้งถนนอราบัต - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN - ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้ - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์ - วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน)
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  Fantastic Lake Baikal 7 Days (EUR_29)
อิรคุตสก์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ลิสทวานกา - ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - เมืองอิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง - อิรคุตสก์ - หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat - เกาะโอลค์ฮอน - โขดหินชามาน - เกาะโอลค์ฮอน - แหลมโคบอย - เกาะโอลค์ฮอน - อิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ 89,000 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  รัสเซีย แกรนทัวร์ 8 วัน
กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอร์เชน
ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส
และชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
กำหนดการเดินทาง :  วันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ //  14-21 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
     
  BIG…รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - รถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านนอก) - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้า GUM - ชมละครสัตว์ (Russian Circus) - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน - ถนนเนฟสกี้ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์ - (ปีเตอร์ฮอฟ) - พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - รถไฟความเร็วสูง - มอสโคว์ - วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) - ถนนอารบัท
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน // 4 -9 เมษายน // 6 - 11 เมษายน // 11 - 16 เมษายน // 20 – 25 เมษายน // 2 – 7 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  BW… Russia – Moscow – ST.Petersburg 8 DAYS  5 NIGHTS
เปิดประสบการณ์ใหม่การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย)
มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านนอก) - จัตุรัสแดงห้างสรรพสินค้า GUM - พิเศษ... ชมละครสัตว์ (RUSSIAN CIRCUS) - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน - จัตุรัสพระราชวัง - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - Decembrists’ Square - ถนนเนฟสกี้ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ) - พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง - มอสโคว์ - วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) - ถนนอารบัท - มอสโคว์  ตลาดอิซมาลอฟสกี้ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 8 – 14 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  รัสเซีย แกรนทัวร์ 8 วัน (TG)
กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอร์เชน
ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัสและชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 – 18 เมษายน 2562 
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  รัสเซีย ไฮไลท์ 7 วัน (TG)
กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว “INTERNATIONAL CHAIN” 
ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัสและชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 12 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
     
  รัสเซีย ไฮไลท์ 7 วัน (TG)
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - กรุงมอสโคว์
มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว “INTERNATIONAL CHAIN” 
ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัสและชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 8-14, 10-16 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved