กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
Group tour Detail

 

เส้นทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

 

ที่คัดสรรมาเพื่อท่านโดยเฉพาะ

 

 

 

PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NIGHTS (J01_8)

 

(SAKURA) 

 

โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว (ถ่ายรูปด้านนอก) – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ (ชมซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชิไซบาชิ – อามากาซากิ – สะพานโทเก็ทสึเคียว – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่ – เอะนะเคียว – ถนนสายประวัติศาสตร์ นะกะเซ็นโด – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ศาลเจ้าเซ็นเก็น – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โอดะวาระ – ชินจูกุ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 5 - 11 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NIGHTS (J01_9)


(ILLUMINATION + STRAWBERRY + SAKURA)


โอซาก้า – เกียวโต – สะพานโทเก็ทสึเคียว – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่ – มิเอะ – สวนนาบานาโนะซาโตะ (Flower Festival and Illumination) – นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ถนนสายประวัติศาสตร์ นะกะเซ็นโด – สวนสตรอเบอร์รี่ – เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – กระเช้าลอยฟ้า คาจิคาจิยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –ศาลเจ้าเซ็นเก็น -  นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวาระ– ชินจูกุ) – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว – สวนอุเอโนะ ชมซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 2 - 8 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NIGHTS (J01_10)


(STRAWBERRY)


โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอสึ –  เกียวโต –  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – สวนสตรอเบอร์รี่ – เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA DELUXE 8 DAYS 6 NIGHTS (J02_9)


(SAKURA + ILLUMINATION)


โอซาก้า – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป) – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – **อิสระช้อปปิ้งกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,000 บาท เด็ก ท่านละ 2,400 บาท) ** – เกียวโต – รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ – มิเอะ – สวนนาบานา โนะ ซาโตะ (Illumination) – โตโยต้า – ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะเอาท์เล็ท – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยาโยโกะโช – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ  – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)  **** –สวนอุเอโนะ ชมซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ช้อปปิ้งห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA 7 DAYS 4 NIGHTS (J02_10)


โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – ฮามามัตสึ – สวนนกและสวนพฤษชาติ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ศาลเจ้าเซ็นเก็น – โอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิกาวะ – ถนนคาชิย่าโยโกะโช – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัววร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์ เดินทางด้วยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)** – โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA REROUTE 7 DAYS 5 NIGHTS (J02_11)


(ILLUMINATION)


ฮาเนดะ – วัดอาซากุซ่า – โตเกียว สกายทรี(ชมวิวที่ระดับความสูง 450 เมตร) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โยโกฮาม่า – โอชิโนะ ฮักไก – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – สวนสตรอเบอร์รี่ – มิเอะ – นาบานา โนะ ซาโตะ(Illumination) – นาโกย่า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท  ราคาเด็ก 2,400 บาท)  **** โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างอิออน  


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_12)


โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – มิเอะ –  NABANA NO SATO (ILLUMINATION) – ฮามามัตสึ – โรงงานผลิตพายปลาไหล – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไกโด – เจดีย์ชูเรโตะ– โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัววร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์ เดินทางด้วยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)** – วัดอาซากุซ่า – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA REROUTE 7 DAYS 5 NIGHTS (J02_14)


(SAKURA + STRAWBERRY + ILLUMINATION)


ฮาเนดะ – วัดอาซากุซ่า – ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โยโกฮามา – พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ  (รถบัส) ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – อิสึ – สวนพาโนราม่า(กระเช้าลอยฟ้าคัทสึระกิยามะ)  ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  -  ฮามามัตสึ สวนตรอเบอร์รี่ – มิเอะ – สวนนาบานา โนะ ซาโตะ (Illumination) – นาโกย่า – ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาว่า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 1 - 7 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA REOUTE 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_15)


(SAKURA + ILLUMINATION)


นาริตะ – วัดอาซากุซ่า – ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – สวนนาบานา โนะ ซาโตะ(Flower Festival and Illumination)  – ยคไคจิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่ – นั่งรถไฟสายธรรมชาติ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,00 บาท  ราคาเด็ก 2,400 บาท)*** – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 2 - 7 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_16)


(SAKURA + STRAWBERRY)


โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ปราสาทนิโจ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ฮามานาโกะ – ฮามามัตสึ – HAMAMATSU FLOWER PARK (ชมซากุระ+ทิวลิป) – อิสึ  สวนสตรอเบอร์รี่ – สะพานแขวนวิวฟูจิ มิชิม่า – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  ศาลเจ้าเซ็นเก็น – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวะระ - ชินจูกุ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ(ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท **** โตเกียว – ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 4 - 9 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA REROUTE 7 DAYS 5 NIGHTS (J02_17)


(FUJISAKURA + ILLUMINATION)


นาริตะ – วัดอาซากุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – โยโกฮาม่า – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ(รถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ภูเขาฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – เทศกาลชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – สวนนาบานาโนะซาโตะ (Flower Festival and Illumination) – ยคไคจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลาทองคินคะคุจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_18)


โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ปราสาทนิโจ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิสึโอกะ) – สะพานแขวนวิวฟูจิ มิชิม่า  ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรสบัส) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 17 - 22 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_21)


โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ปราสาทนิโจ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิสึโอกะ) – อิสึ – สวนพาโนราม่า (กระเช้าลอยฟ้าคัทสึระกิยามะ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**) – สวนสตรอเบอร์รี่   ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 15 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO SPRING 6 DAYS 4 NIGHTS (J04_4)


ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ (กระเช้า) – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ – ชิโตเซ่ – มิตซุยเอาท์เล็ต – ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด ตลาดปลานิโจว – ช้อปปิ้งทานุกิ


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 3 - 8 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO FURANO (SKI RESORT) 6 DAYS 4 NIGHTS (J04_5)


ชิโตเซ่ – ปลาแซลม่อนอควาเรี่ยม – คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน – ฟุราโน่ – ลานสกี ฟุราโน่ (กระเช้า + SLED) – โรงงานผลิตชีส (ทดลองทำไอศครีม)   ชิโตเซ่ มิตซุยเอ้าท์เลท – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้า) – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (เข้าชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ตลาดปลานิโจว – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO FURANO 6 DAYS 4 NIGHTS (J04_6)


ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ (กระเช้า) – มิตซุยเอาท์เล็ต– ฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – โรงงานผลิตชีส (ทำไอศครีม) – โอตารุ  – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (เข้าฃมโรงงาน) – ศาลเจ้าฮอกไกโด –หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งทานุกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAKAYAMA KUSATSU 7 DAYS 4 NIGHTS (J05_4)


โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – มิเอะ – นาบานา โนะ ซาโตะ (Illumination) – นาโกย่า – กุโจ – ทดลองทำอาหารจำลอง – ชิราคาว่า – หมู่บ้านชิราคาว่า (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – โอคุฮิดะ – กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – ยามาโนะอุจิ – อุทยานลิงภูเขา (ลิงหิมะ) จิโกกุดานิ (Jigokudani Monkey Park) – คุซัทสึ – ยูบาตาเกะ – สวนหินโอนิโอชิดาชิ – คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาว่า – โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ  – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ย่านชิบูย่า – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAKAYAMA IKENOTAIRA 7 DAYS 5 NIGHTS (J05_5)


(SKI + SAKURA)


นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งแจ๊สดรีมเอาท์เล็ต – สวนนาบานาโนะซาโตะ(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว) – ชิราคาวา – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิเคะโนะไทระ – อิเคะโนะไทระ สโนว์พาร์ค (Free Sled) – สวนสตรอเบอร์รี่  โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ(ขึ้นอย่กับสภาพอากาศ)  – ห้างอิออน  


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

KYUSHU HUIS TEN BOSCH 6 DAYS 4 NIGHTS (J07_3)


(KINGDOM OF LIGHT)


ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – อาบทรายร้อน – บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ  – หมู่บ้านยูฟุอิน –  ทาคาชิโอ – คุมาโมโต้ – ล่องเรือเฟอร์รี่ (คุมาโมโต้ – ชิมาบาระ) – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  –สะพานมากาเนะบาชิ – สวนสันติภาพ – เฮาส์เท็นบอช – ชมเทศกาล  Flower & Light Kingdom – เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน) – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 15 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

WOW PANORAMA (STRAWBERRY) 7 DAYS 5 NIGHTS (J10_7)


โอซาก้า – สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO JAPAN) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – สวนสตรอเบอร์รี่ – เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ศาลเจ้าเซ็นเก็น  – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 20 เมษายน 2561 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO HAKODATE 7 DAYS 5 NIGHTS (J11_7)


ชิโตเซ่ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมีโชวะชินซัง – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) – ฮาโกดาเตะ – โมโตะมาจิ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ดาเตะจิไดมูระ – มิตซุยเอ้าท์เลท – โจซังเค – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ยอดเขาแท็งกุ – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (แต่งหน้าคุกกี้) – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานูกิ – ช้อปปิ้ง JR ทาวเวอร์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HONGKONG HOKKAIDO 6 DAYS 5 NIGHTS (J11_8)


ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่วัดโป่วหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองปิง – ยอดเขา VICTORIA PEAK (ขึ้นโดยรถบัส ลงโดยรถราง) – ชิโตเซ่ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมีโชวะชินซัง – ฮาโกดาเตะ – โมโตะมาจิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – สวนฟูกิดาชิ – โจซังเค – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านทานูกิ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ห้างอิออน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO FURANO HAKODATE 7 DAYS 5 NIGHTS (J13_8)


ชิโตเซ่ – แซลม่อน อควาเรี่ยม – ฟุราโน่ – โรงงานชีส (ทำไอศครีม) – ลานสกีฟุราโน่ปริ๊นส์ (Gondola + Snow sled) – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นิกเซ่มารีน พาร์ค –  ฮาโกดาเตะ – โมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ(นั่งกระเช้า) – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – ทะเลสาบโทะยะ –  ภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้า) – โอตารุ – คลองโอตารุ– นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก) – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งทานุกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 1 - 7 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS (J13_9)


ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ฮาโกดาเตะ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โมโตะมาชิ – โกดังอิฐแดง – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – โจซังเค – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – หอนาฬิกา(ผ่านชม) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) – มิตซุย เอาท์เล็ต  ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 2 - 7 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO FURANO HAKODATE 7 DAYS 5 NIGHTS (J13_10)


ชิโตเซ่ – อาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ฟุราโน่ – ลานสกีฟุราโน่ปริ๊นส์ (Gondola + Snow sled) – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ –  ฮาโกดาเตะ – โมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ(นั่งกระเช้า) – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – ทะเลสาบโทะยะ –  ภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมีโชวะชินซัง – โอตารุ – คลองโอตารุ– นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก) – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งทานุกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 5 - 11 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS (J13_12)


ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค –  ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ(ชมสวนรูปดาว) – โมโตะมาจิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 24 - 29 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS (J15_4)


ชิโตเซ่ – ปลาแซลม่อนอควาเรี่ยม – Northern Horse Park – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน – โอตารุ – ยอดเขาเท็งกุ (กระเช้า) – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (แต่งหน้าคุกกี้) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ตลาดปลานิโจว – มิตซุยเอ้าท์เลท – อิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS (J15_5)


ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน วาคุวาคุ สกายพาร์ค – Northern Horse Park – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน – อาซาฮีกาว่า – หมู่บ้านราเมน – มิตซุยเอาท์เล็ต – โจซังเค – โอตารุ – คลองโอตารุ –  นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้า) – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (แต่งหน้าคุกกี้) – ช้อปปิ้ง JR ทาวเวอร์ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจว – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ช้อปปิ้งทานุกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 17 - 22 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 DAYS 3 NIGHTS (J16_1)


นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ช้อปปิ้งแจ๊สดรีมเอาท์เล็ต – สวนนาบานาโนะซาโตะ (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว) – เอะนะเคียว – สวนสตรอเบอร์รี่ – ถนนประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอมาชิ – เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติทาเทะยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์ (โอกิซาว่า – ทาเทยาม่า) – โอคุฮิดะ – ชิราคาว่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ)  – นาโกย่า – ซาคาเอะ – อิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 17 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 DAYS 4 NIGHTS (J16_2)


นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งแจ๊สดรีมเอาท์เล็ต – สวนนาบานาโนะซาโตะ (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว) – กิฟุ – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ)  – โทยาม่า – เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติทาเทะยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์ (ทาเทยาม่า – โอกิซาว่า) – ยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก – เจดีย์ชูเรโตะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุซ่า – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 18 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA DELUXE (JAPAN APLES) 7 DAYS 5 NIGHTS (J16_3)


โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป – ชินไซบาชิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิเอะ – สวนนาบานา โนะ ซาโตะ (Illumination) – นาโกย่า – กุโจ – ทดลองทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – โทยาม่า – เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติทาเทะยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์ (ทาเทยาม่า – โอกิซาว่า) – ยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก – เจดีย์ชูเรโตะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุซ่า – ห้างอิออน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 20 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAKAYAMA JAPAN APLS 6 DAYS 4 NIGHTS (J16_4)


นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งแจ๊สดรีมเอาท์เล็ต – สวนนาบานาโนะซาโตะ (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว) – กิฟุ – ทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ)  –  โทยาม่า – เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติทาเทะยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์ (ทาเทยาม่า –  โอกิซาว่า) – ยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก – เจดีย์ชูเรโตะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุซ่า – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 DAYS 4 NIGHTS (J16_6)


(TULIP & PINK MOSS)


นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – กุโจ ทำอาหารจำลอง – โอคุฮิดะ – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ)  – โทนามิ – TONAMI TULIP FESTIVAL – โทยาม่า – เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติทาเทะยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์ (ทาเทยาม่า –  โอกิซาว่า) – ยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบโมโตสุ (ชมทุ่งดอกพิงค์มอส) โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุซ่า – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง 20 - 25 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

PANORAMA DELUXE JAPAN ALPS 7 DAYS 5 NIGHTS (J16_7)


(TULIP + PINK MOSS)


โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ – สะพานโทเก็ทสึเคียว – โอสึ –  ปราสาทฮิโกเนะ – ฟุคุอิ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุคุอิ – หอคอยโทจินโบ – หน้าผาโทจินโบ – อาวาระ – คานาซาว่า – หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – ร้านทองคำเปลวฮาคุซะ (ฟรีซอฟครีมทองคำ) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทนามิ – งานเทศกาลดอกทิวลิป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โทยาม่า – เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติทาเทยามะ คุโรเบะ อัลพน์ (ทาเทยาม่า – โอกิซาว่า) – ยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 20 - 26 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 DAYS 4 NIGHTS (J16_9)


(ทุ่งดอกทิวลิป + ทุ่งดอกพิงค์มอส)


นาโกย่า –  ศาลเจ้าอัตสึตะ – ปราสาทนาโกย่า – กุโจ ทำอาหารจำลอง – ทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทนามิ ( TONAMI TULIP FESTIVAL) – โทยาม่า – เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติทาเทะยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์ (ทาเทยาม่า –  โอกิซาว่า) – ยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบโมโตสุ (ชมทุ่งดอกพิงค์มอส) โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุซ่า – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TOTTORI HIROSHIMA 7 DAYS 5 NIGHTS (J29_1)


 โอซากา้า – โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว ( ถ่ายภาพด้านนอก ) – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ทตโตะริ – เนินทรายทตโตะริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – ซากาอิมินาโตะ – ถนนสายภูติพราย – มัตสึเอะ – ปราสาทมัตสึเอะ – ฮิโรชิม่า – สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – A–Bomb Dome – เกาะมิยาจิม่า (นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก) – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – ถนนช้อปปิ้งโอโมเทะซันโด – ฮิโรชิม่า – คุราชิกิ – เมืองโบราณคุราชิกิ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โอคายาม่า – โอซาก้า)  – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 19 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

KYUSHU HIROSHIMA (SAKURA) 6 DAYS 4 NIGHTS (J31_2)


ฟุคุโอกะ – คิตะคิวชู – ปราสาทโคคูระ (ชมซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ยามากูชิ  ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ – ยูดะ – อิวาคุนิ – สะพานคินไตเคียว – เกาะมิยาจิม่า (นั่งเรือเฟอร์รี่) – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – ถนนช้อปปิ้งโอโมเทะซันโด – ฮิโรชิม่า – สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – A–Bomb Dome – ปราสาทฮิโรชิม่า – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮิโรชิม่า – ฮากาตะ) – ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ – วัดนันโซอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งเท็นจิน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 3 - 8 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HOKKAIDO SPRING (PINK MOSS) 6 DAYS 4 NIGHTS (JP02_9)


ชิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ – คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน –  ทุ่งพิงค์มอสสวนทาคิโนะอุเอะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – บิเอะ –  บ่อน้ำสีฟ้า ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – ฟุราโน่ – โรงงานผลิตชีส –  มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโรเบียร์การ์เด้น  – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ผ่านชม) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ช้อปปิ้ง JR ทาวเวอร์ –  คลองโอตารุ –  นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

KANSAI EXCITING 5 DAYS 3 NIGHTS (JP03_2)


เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเง็ตสึเคียว – ป่าไผ่ – โกเบ – ศาลเจ้าอิคุตะ – พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ – กระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ ชมสวนสมุนไพรโกเบนูโนะบิคิ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – มารีนเพียร์โกเบ – โอซาก้า –  สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน ( รวมค่าเข้า ) – ศาลเจ้าสุมิโยชิ –  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 18 - 22 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

KANSAI EXCITING 5 DAYS 3 NIGHTS (JP03_3)


เกียวโต – วัดทองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า – เมืองอาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว –  ปราสาทโอซาก้า ( ด้านใน ) – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ –  ช้อปปิ้งอิออน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 18 - 22 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

นาโกย่า - มิเอะ - กิฟุ - โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (JP07_1)


ปราสาทนาโกย่า (เข้าชมด้านใน) – กุโจ – ทำอาหารจำลอง – นาบานะ โนะ ซาโตะ (ชมสวนดอกไม้ + เทศกาลไฟ) – นาโกย่า –  วัดนิตไตจิ – เก็บผลไม้ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – นั่งเรือเฟอร์รี่  – ออนเซ็น – โทบะ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ดูโชว์ดำหอยมุก  ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนคนเดินโอฮาไรมาจิ – ออนเซ็น – หมู่บ้านนินจาอิงะ – โอซาก้า  –  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 - 12 // 24 - 29 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

OSAKA ILLUMINATION 6 DAYS 4 NIGHTS (JP07_2)


นาโกย่า – วัดนิตไตจิ – ขึ้นกระเช้าภูเขา Gozaisho (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – นาบานะ โนะ ซาโตะ (ชมสวนดอกไม้ + เทศกาลไฟ) – เก็บผลไม้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโกเบ – ศาลเจ้าอิคุตะ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค มารีนเพียร์โกเบ – โอซาก้า –  สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน  รวมค่าเข้า) – *** อิสระช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า *** --- ไม่มีรถบัสบริการ --- – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 24 - 29 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

CLASSIC JAPAN ALPS & HANAMOMO ROMANTIC FLOWER


TAKATO ZAKURA & STRAWBERRY PICKING 7 DAYS 4 NIGHTS


นาโกย่า - เมืองโตโยต้า (จังหวัดไอจิ) - ชมความงามสีสันของดอกพีช (ขึ้นกับสภาพอากาศ)  เมืองกุโจฮะจิมัง (จังหวัดกิฟุ) - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง - บริการท่านด้วยเซ็ตชาเขียวและพาร์เฟ่ขึ้นชื่อเมืองกุโจ - จังหวัดโทยาม่า - สถานีทาเทะยาม่า (จุดเริ่มต้นเส้นทางสายโรแมนติค) - เยี่ยมชมกำแพงหิมะเจแปนแอลป์ - ทดลองสัมผัสวัฒนธรรมการทานอาหารกลางวันแบบญี่ปุ่นสไตล์เบ็นโตะ - สถานีโอะงิซาว่า (จุดสิ้นสุดเส้นทางสายโรแมนติค)  จังหวัดนากาโน่ - ทะเลสาบซึวะ - กิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่สดจากสวน - เมืองอินะ  ชมซากุระทาคาโตะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” - ศาลเจ้าฮิเอะ - อิสระช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ - มาคุฮาริ - อิสระช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์ - เมืองใหม่โอไดบะ  อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิสระถ่ายภาพบรรยากาศอ่าวโตเกียว (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นกันดั้มยูนิคอร์น) 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 20 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

YOKOSO JAPAN 2 THEME PARKS & STRAWBERRY PICKING


[UNIVERSAL STUDIOS & DISNEYLAND] 7 DAYS 4 NIGHTS [JL]


โอซาก้า - สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกระดับโลก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” - เมืองนาโกย่า (จังหวัดไอจิ) - นาโกย่า - เมืองเอะนะเคียว (จังหวัดกิฟุ) - ล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติแสนสวย - ทะเลสาบซึวะ (จังหวัดนากาโน่) - ร่วมกิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่สดจากสวน - ปราสาททาคาชิม่า - ทะเลสาบซึวะ - จังหวัดยามานาชิ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - โตเกียว - สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นระดับโลก “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” - ชมความอลังการโชว์แสงสีเสียงขบวนอิเล็คทริคพาเหรด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โตเกียว - ศาลเจ้าฮิเอะ - อิสระช้อปปิ้งฮาราจูกุ - มาคุฮาริ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ - อิสระช้อปปิ้งห้าง  ไดเวอร์ซิตี้ – อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์นขนาดเท่าตัวจริง)


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 09-15 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HI BEAUTIFUL JAPAN ALPINE & ROMANTIC FLOWER 


TAKATO ZAKURA 7 DAYS 4 NIGHTS [JL]


โอซาก้า - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - ศาลเจ้ายาซากะ - อิสระช้อปปิ้งและเดินเล่นย่านกิอง สาวงามแห่งญี่ปุ่น -  เมืองชิงะมาคิโนะ - ชิงะ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - อิสระช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ - ทาคายาม่า - โทยาม่า - เส้นทางสุดโรแมนติค “กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์” - นากาโน่ - เมืองอินะ - ชมซากุระทาคาโตะ - นาโกย่า - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - นาโกย่า - นครโอซาก้า - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ และ คันไซอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16-22 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

HITOME SENBON ZAKURA HANAMIYAMA FLOWERS SEASON 


[MATSUSHIMA BAY CRUISE & SEAFOOD MARKET]

 

7 DAYS 4 NIGHTS


โตเกียว - สวนโทบุเทรชเชอร์ (จังหวัดกุนมะ) - สวนดอกไม้อาชิคางะ (จังหวัดโทจิงิ) - เก็บสตรอเบอร์รี่จากสวน - เมืองคินุกาว่าองเซ็น - คินุกาว่า - หมู่บ้านโบราณโอจิจุคุ (จังหวัดฟุคุชิม่า) - ชมความงามปราสาท นกกระเรียนทสึรุกะไอซึวาคามัตสึ - กิจกรรมแต่งสีตุ๊กตาวัวแดงอะคาเบะโคะ - เมืองอุระบันได - อุระบันได - ทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ - ชื่นชมความงามของสวนดอกไม้และดอกซากุระ “สวนฮานามิยาม่า” - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (จังหวัดมิยางิ) - ชมความงดงามของทิวซากุระริมแม่น้ำ ชิโระอิชิ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร  - เซ็นได - เมืองชิโอะกามะ - เยี่ยมชมตลาดส่งอาหารทะเลสด - ทดลองชิมข้าวหน้าทะเล “มาย ไคเซ็น ดง” (ไม่รวมในรายการทัวร์) - ศาลเจ้าโกะไดโดะ - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า  (มรดกโลก) - สถานีรถไฟเซ็นได - นั่งรถไฟชินกังเซ็น (ประมาณ 1:08 ชั่วโมง)  สถานีรถไฟในโตเกียว - ขึ้นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่โรงแรมที่พัก - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ - อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง) 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16-22 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

COLORS OF HIRUGAMI JAPAN ROMANTIC FLOWER ROADS

 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL]


[MOMOHANA – WISTERIA – PINK MOSS - NEMOPHILA] 


นากาโน่ - เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากสวน - เมืองฮิรุกามิองเซ็น - ชมความงดงามของเทศกาลดอกพีชบาน - ฮิรุกามิองเซ็น - ปราสาทอีกามัตสึโมโต้ - ไร่วาซาบิ - ภูเขาไฟอาซามะ - ชมสวนหินลาวาภูเขาไฟโอะนิโอะชิดาชิ - เมืองนากาโน่ - กิจกรรมลงสีตุ๊กตาดารุมะ - โทจิขิ - สวนดอกไม้อาชิคางะ - ชมความงามดอกวิสทีเรีย - สวนโทบุเทรชเชอร์การ์เด้น - ชมลานดอกพิ้งมอส โตเกียว - มหานครโตเกียว - อิบาราคิ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ชมทุ่งเนะโมฟีล่า  มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - โตเกียว - ศาลเจ้าฮิเอะ - อิสระช้อปปิ้งฮาราจูกุ - มาคุฮาริ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ - อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง) 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 24-30 เมษายน 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

CLASSIC JAPAN ALPS & SHIBA ZAKURA PINK MOSS


7 DAYS 4 NIGHTS [TG]


(HOTALUNA-FUJI-TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-NABANA NO SATO)


นาริตะ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ (มหานครโตเกียว) - ถ่ายภาพบรรยากาศสะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง - อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ - ล่องเรืออวกาศชมบรรยากาศของอ่าวโตเกียว - วัดอาซากุซะ  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - มหานครโตเกียว - จังหวัดยามานาชิ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทะเลสาบโมโตสึ - ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองมัตสึโมโต้ (จังหวัดนากาโน่) - สถานีโอะงิซาว่า (จุดเริ่มต้นเส้นทางสายโรแมนติค) - เยี่ยมชมกำแพงหิมะเจแปนแอลป์ - ทดลองสัมผัสวัฒนธรรมการทานอาหารกลางวันแบบญี่ปุ่นสไตล์เบ็นโตะ - สถานีทาเทะยาม่า (สิ้นสุดเส้นทางสายโรแมนติค) เมืองทาคายาม่า (จังหวัดกิฟุ) - ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า - จุดชมวิวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูปลาอิวานะอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัด - ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา - เมืองนาโกย่า (จังหวัดไอจิ) - ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” (จังหวัดมิเอะ)  อิสระช้อปปิ้งนางาชิม่าแจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เมืองโทโกนาเมะ - อิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 08-14 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ROMANCE KYUSHU IN TAKACHIHO & HUIS TEN BOSCH


(KIMONO & WISTERIA) 7 DAYS 5 NIGHTS [TG]


[YUFUIN - BEPPU - KUMAMOTO - SAGA - NAGASAKI - FUKUOKA]


คิตะคิวชู - ชมความสวยงามอุโมงค์ดอกไม้ฟูจิวิสทีเรีย - เมืองยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ) - ทะเลสาบคินริน - เดินเล่นหมู่บ้านโบราณยูฟุอิน - เมืองตากอากาศเบ็ปปุ - ถ่ายภาพสะพานแขวนที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น “โคโคโนะเอะยูเมะ” หุบเขาทาคาจิโฮะช่องเขาลึกลับ (จังหวัดมิยาซากิ) - น้ำตกมะนะอิ - อิสระกับกิจกรรมการพายเรือ - จังหวัดคุมาโมโต้ (เมืองแห่งชื่อเสียงเนื้อม้าที่แสนอร่อย) - คุมาโมโต้ - ท่าเรือคุมาโมโต้ - ล่องเฟอร์รี่นาน 50 นาที - ท่าเรือชิมาบาระ  ชมเมืองแห่งปลาคาร์ฟที่อาศัยตามธรรมชาติกับแหล่งชุมชน - กิจกรรมแต่งชุดกิโมะโนเดินเล่นในเมือง (จังหวัดซากะ) - ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ - เฮ้าส์เท็นบอช (จังหวัดนางาซากิ) - ชมหมู่บ้านจำลองฮอล์แลนด์แบบชาวฮอลันดา (รีสอร์ทแห่งมวลดอกไม้) - เมืองโทสุ (จังหวัดซากะ) - ช้อปปิ้ง “โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต”  จังหวัดฟุคุโอกะ - ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าแห่งนักปราชญ์ “ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็มมังงุ” – เมนูแนะนำ  ราเม็งชื่อดัง - อิสระช้อปปิ้งย่านคาแนลซิตี้ - อิสระช้อปปิ้งย่านเท็นจิน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 06-12 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

TANOSHII HAKODATE CLASSIC TULIP & PINK MOSS

 

IN HOKKAIDO 8 DAYS 5 NIGHTS [JL]


เกาะฮอกไกโด - ชมหอคอยดาวห้าแฉกโกะเรียวคาคุ (ลิฟต์) - เยี่ยมชมท่าเรืออ่าวฮาโคะดาเตะ - อิสระช้อปปิ้งโกดังอิฐแดง - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาฮาโคะดาเตะ จุดชมวิวติดอันดับ 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดในโลก - ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ - เมืองนิเซะโกะ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) - ร่วมสนุกและตื่นเต้นกิจกรรมล่องแก่งแพยาง (หรือเลือกปั่นจักรยานภูเขา หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองโบราณนิเซโกะวิลเลจ) - ร่วมกิจกรรมเรียนทำเส้นโซบะ - สนุกกับกิจกรรมเรียนทำไอศครีม - เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ฟรีบริการท่านด้วยไอศครีม 7 ชั้นของเมืองโอตารุ - นครซัปโปโร - เมืองโนะโบะริเบะทสึ - วิวซากุระกว่า 2,000 ต้น - หุบเขานรกเดือด  ซัปโปโร - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ พาร์ค - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง “ไอซ์ พาวิลเลี่ยน” - มมเบะทสึ  ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออปชั่นเสริมกิจกรรมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมสวนดอกไม้ กิจกรรมขึ้นเฮลิคอปเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน - เมืองโซอุนเคียว - อิสระถ่ายรูป “น้ำตกริวเซอิ” และ “น้ำตกกิงกะ” - โซอุนเคียว - เมืองคามิยุเบะทสึ - ชมความงดงามสีสันแห่งทุ่งทิวลิปหลากสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ฮิงาชิโมะโกะโตะ - ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอสนนกี้แลนด์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

YOI TABI MINOO MT.FUJI & PINK MOSS 6 DAYS 4 NIGHTS [JL]


(MINOO - KATSUOJI - SHINKANSEN - MT.FUJI - PINK MOSS)


เมืองมิโน่ - เยี่ยมชมน้ำตกมิโน่ - ทดลองชิมเท็มปุระใบเมเปิ้ล - วัดคะทสึโอจิ  อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - นครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” (ซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก) - ทดลองขึ้นรถไฟท้องถิ่นสู่ “สถานีรถไฟชินโอซาก้า” - นั่งรถไฟหัวกระสุนหรือชินกังเซ็น (นาน 50 นาที) - สถานีรถไฟนาโกย่า (จังหวัดไอจิ)  ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ (จังหวัดชิซึโอะกะ) - ชมสวนดอกไม้ฮามามัตสึ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กระเช้าไฟฟ้าข้ามเกาะที่ไม่มีเสาคั่นกลาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - อิสระถ่ายรูปเสาโทริอิริมทะเลสาบ - โกเท็มบะ - ชิซึโอะกะ - จังหวัดยามานาชิ - ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิ่มอร่อยกับชุดหมูย่างบนหินภูเขาไฟ - ทะเลสาบโมโตสึ - ชมทุ่งพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว - ศาลเจ้าฮิเอะ - นาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปปิ้ง นาริตะ อิออน มอลล์ 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 08-13 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

SPECIAL LITE CHUBU FLOWER PARK & KANSAI

 

7 DAYS 5 NIGHTS [JL]


[SHIRAKAWAGO–TAKAYAMA-KYOTO-OSAKA 2 DAYS FREE–NARA-NAGOYA]


กิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมบ้านตัวอย่างเมืองชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าทาคายาม่า - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ทาคายาม่า - เกียวโต – วัดน้ำใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  - โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (สั่งซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ  หรือซื้อทัวร์เสริม “ทัวร์โอซาก้าเต็มวัน”  หรือ  “ทัวร์โอซาก้าครึ่งวัน” - นครโอซาก้า – นารา - หลวงพ่อโตไดบุทสึ (มรดกโลก) - นางาชิม่า - อิสระช้อปปิ้ง “แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต” – สวนดอกไม้ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12-18 พฤษภาคม // 26 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน // 12-18 มิถุนายน // 26 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม // 24 – 30 กรกฎาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ROMANTIC HAKODATE & CLASSIC LAVENDER IN HOKKAIDO


7 DAYS 4 NIGHTS [JL]


[CHERRY PICKING – TASTE PREMIUM MELON - CAKE SHOP]


เกาะฮอกไกโด - ชมหอคอยดาวห้าแฉกโกะเรียวคาคุ (ลิฟต์) - เยี่ยมชมท่าเรืออ่าวฮาโคะดาเตะ  อิสระช้อปปิ้งโกดังอิฐแดง - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาฮาโคะดาเตะ จุดชมวิวติดอันดับ 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดในโลก - ฮาโคะดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ  โนะโบะริเบะทสึ   หุบเขานรกเดือด - เมืองซัปโปโร - เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ฟรีบริการท่านด้วยไอศครีม 7 ชั้นของเมืองโอตารุ - ซัปโปโร - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ พาร์ค  ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - กิจกรรมเก็บเชอร์รี่สดจากสวน - เมืองฟุราโน่ - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - บริการท่านฟรีทดลองชิมเมล่อนสีทองเกรดพรีเมี่ยมสายพันธุ์ท้องถิ่นแช่เย็นหวานฉ่ำ - ชมและเลือกซื้อเค้กชื่อดังเมืองฟุราโน่ - อะซาฮีคาว่า - พิพิธภัณฑ์คริสตอลเกล็ดหิมะ - เยี่ยมชมสวนสัตว์อะซาฮียาม่า  พิเศษอิ่มอร่อยกับอะซาฮีคาว่าราเม็ง - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - สนามบินภายในประเทศอะซาฮีคาวะ - เที่ยวบินที่ JL 558 - เกาะฮอนชู - สนามบิน   ฮาเนะดะ (กรุงโตเกียว)


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ROMANTIC SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO


6 DAYS 4 NIGHTS [TG]


[CHERRY - ICE PAVILION - BIEI - BUFFET MELON - CAKE SHOP]


เมืองอะชิเบะทสึ - สนุกกับกิจกรรมเก็บเชอร์รี่สดจากสวน - เมืองคามิคาว่า  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง “ไอซ์ พาวิลเลี่ยน” - เมืองโซอุนเคียว - อิสระถ่ายรูปน้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ - โซอุนเคียว - จุดชมวิวเมืองบิเอทุ่งข้าวบาร์เลย์ - เมืองฟุราโน่ - กระเช้าห้อยขาภูเขาโชะเอ - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ – ชมร้านเค้กชื่อดังเมืองฟุราโน่และเลือกซื้อตามอัธยาศัย(ขึ้นกับสถานการณ์) - เมืองยูบาริ - เมืองคิตะฮิโระชิม่า - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - เมืองซัปโปโร  โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ “ชิโระอิ โคะอิบิโตะ” – กิจกรรมเรียนทำคุ้กกี้ - ซัปโปโร - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริพาร์คและหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - อิสระถ่ายรูปคลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10-15 // 17-22 // 20-25 กรกฎาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO PROMOTION

 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG]


[CHERRY - BUFFET MELON - OTARU]


เมืองอะชิเบะทสึ - สนุกกับกิจกรรมเก็บเชอร์รี่สดจากสวน - เมืองฟุราโน่ - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - เมืองยูบาริ – อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติและเมล่อนยูบาริสีเหลืองทอง (ไม่อั้น) - เมืองยูบาริ - เมืองคิตะฮิโระชิม่า - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ซัปโปโร   ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริพาร์ค - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - โจซังเคย์ - ซัปโปโร - โรงงานเบียร์อาซาฮี - นมัสการศาลเจ้าฮอกไกโด  -  ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ซัปโปโร - เมืองโอตารุ - อิสระถ่ายรูปคลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองชิโตะเซ่ โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ เวิล์ด - โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16-21 // 22-27 กรกฎาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ (PDF File)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved