กลับไปยังหน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่นจำกัด เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และให้บริการที่หลากหลายในด้านการท่องเที่ยว

และการศึกษาแก่ลูกค้าชาวไทยตลอดมา จนในที่สุดได้ย้ายมาที่ทำการปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเองเมื่อ เดือนมกราคมปี พ.ศ.2543

รีเจนซี่ฯ ดำเนินธุรกิจจากการบริการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ต่อมาในปีพศ. 2523 รีเจนซี่ฯ บุกเบิกจัดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

ในประเทศสิงคโปร์ขึ้นเป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมา นักเรียนจำนวนกว่า 100,000 คน เลือกใช้บริการการศึกษาในต่างประเทศของรีเจนซี่ฯ

ทั้งในแบบหมู่คณะและส่วนบุคคล

พนักงานรีเจนซี่ฯทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์มานาน บางคนจบการศึกษาจากต่างประเทศ

และหลายคนร่วมงานกับเรามานานกว่าทศวรรษ

บริการด้านการท่องเที่ยว

รีเจนซี่ฯ จัดรายการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในแถบทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ทวีปยุโรปและสหราชอาณาจักร ทวีปเอเชีย ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตลอดจนขั้วโลกเหนือและใต้ และยังจัดหลักสูตร Travel & Learn ซึ่งรวมการเรียนภาษาอังกฤษเข้ากับการเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ
นอกจากนี้ รีเจนซี่ฯ ยังรับจัดรายการท่องเที่ยวเฉพาะหมู่คณะ สำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆที่ต้องการเลือกจุดหมายปลายทางและช่วงเวลาเดิน ทางด้วยตนเอง ให้เหมาะกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีรายการท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะที่มีความสนใจเฉพาะทางเช่นคณะแพทย์ วิศวกร อาจารย์ นักพัฒนาสังคมและเยาวชน
รีเจนซี่ฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของทุกสายการบินหลัก ทุกประเทศทั่วโลกและพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าในการเลือกเส้นทางบินที่ดีที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยเหลือเรื่องการดำเนินการยื่นวีซ่า จัดหาโรงแรมที่พัก บริการรถรับส่งระหว่างเดินทาง รวมทั้งบัตรโดยสารรถไฟและเรือโดยสาร เพียงโทรหา แฟกซ์หรือส่งอีเมล์ถึงรีเจนซี่ฯ เราพร้อมให้บริการด้วยความยินดี

บริการด้านการศึกษา

หัวใจของบริการด้านการศึกษาของเราคือการแนะแนว รีเจนซี่ฯ บริการให้คำปรึกษานักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยแนะนำหลักสูตรและสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของนักเรียน
เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาของรีเจนซี่ฯ มีความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาในหลากหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อาทิ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ และยังมีหลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางในประเทศจีนและสิงคโปร์อีกด้วย เรามีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ กรุณาติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของเราเพื่อรับบริการ
รีเจนซี่ฯ มีชื่อเสียงในด้านการจัดหลักสูตรเรียนภาษาในต่างประเทศสำหรับคณะนักเรียนใน ช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน/พฤษภาคม มิถุนายน/กรกฎาคม (สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ) และตุลาคม เราคัดเลือกเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพการสอน และมีความเข้าใจตลอดจนดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างดี ท่านสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดหลักสูตรและรายการอื่นๆ ได้ ที่สำนักงานบริษัท
ในเดือนมกราคมของทุกปี รีเจนซี่ฯ จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ (Regency International Education Fair) เพื่อนำโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ที่เราร่วมงานด้วยมาพบกับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ตลอดจนจัดพิมพ์ “หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ” ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจกให้กับผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ
การศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้บริการด้านการเดินทางโดยเครื่องบิน รีเจนซี่ฯ จึงเป็นศูนย์ให้บริการที่ครบครันสำหรับนักเรียนที่กำลังไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนักเรียนได้มาก

บริการด้านอื่นๆ

สำรองโรงแรมที่พัก

รีเจนซี่ฯ มีบริการจองที่พักทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ แต่ละโรงแรมได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐานสากล ท่านสามารถทำการสำรองที่พักได้ทั้งทางโทรศัพท์ถึงแผนกทัวร์ของเรา

ตั๋วเครื่องบินสู่ทุกจุดหมายทั่วโลก

แผนกสำรองตั๋วเครื่องบินของรีเจนซี่ฯ พร้อมให้บริการท่านเสมอ เพียงบอกเราถึงสายการบินที่ต้องการ จุดหมายปลายทาง และจำนวนวันเดินทาง

รถไฟและเช่ารถในต่างประเทศ

นอกจากบริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้ว รีเจนซี่ฯ ยังบริการจำหน่ายตั๋วรถไฟในต่างประเทศ อาทิ Eurostar, Eurail Pass, Japan Rail Pass และยังบริการเช่ารถในประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไปอีกด้วย

ยื่นเอกสารขอวีซ่าสำหรับการเดินทาง

รีเจนซี่ฯ รับดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ ทั้งแบบวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน

จัดรายการท่องเที่ยว Travel & Learn

รายการท่องเที่ยวแบบ Travel & Learn เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวระยะสั้นในประเทศพร้อมๆกับเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ โดยเราจะออกจากกรุงเทพฯในวันเสาร์เช้า ค้างคืนในต่างจังหวัดหนึ่งคืนและกลับมาถึงกรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์เย็น ท่านจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะ การพูดภาษาอังกฤษตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ นักเรียนจะได้เที่ยวชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยในมุมมองของอาจารย์ภาษาอังกฤษและได้เรียนรู้การบรรยาย ความงดงามนั้นในรูปแบบภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ไม่ต้องมีการสอบใดๆ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved